Únorové slovo starosty

Únorové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
máme za sebou první měsíc tohoto roku. Chvíli se choval jako zimní a prověřil nás nízkými teplotami a sněhovými přeháňkami. V závěru přišla téměř jarní obleva, teploty nad nulou, déšť a ledovka. Leden tak nejprve provětral naše peněženky zvýšenou spotřebou na topení a poté jsme chvíli zase nevěděli, jestli nám nezačne téct voda do sklepa. Bohužel nás však také prověřil, co se týká svozu odpadů. Vzhledem k tomu, že svozová společnost změnila kalendář svozu a posunula jej tak, aby byl srovnán s okolními městy, došlo především v prvních týdnech k jistým zmatkům. Celkovou situaci nezlepšil ani fakt, že došlo i k několika technickým problémům ze strany svozové společnosti. Všem, které tato skutečnost nějakým způsobem zasáhla, se za případné potíže omlouvám a doufám, že se podobné problémy již v takové míře opakovat nebudou. Samozřejmě musíme počítat s drobnými problémy, které mohou nastat ať již z technické závady, nebo vlivem počasí, nicméně by neměly být v takovém rozsahu. Děkuji za vaši trpělivost a shovívavost. Stále také platí, že připravujeme redukci, resp. odstranění veřejných stanovišť pro papír a plasty. Proto prosím ty, kteří si ještě nezažádali o popelnice na daný tříděný odpad, aby tak učinili co nejdříve. Dostane se na všechny. Ti, kteří nedostanou popelnice v prvním kole, budou si moci popelnice vyzvednout v dalších kolech podle toho, jak nám budou postupně od dodavatele poskytovány. Vaše žádosti budou registrovány a vy budete o výdeji včas informováni. Není rozhodně pravdou, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Dostane se na všechny. Každopádně ti, kteří se nepřihlásí a myslí si, že i nadále popelnice na tříděný odpad nepotřebují, mohou být po likvidaci veřejných kontejnerů nepříjemně překvapeni.

Do konce minulého roku jsme také museli změnit na základě nového zákona všechny veřejné vyhlášky týkající se poplatků. Jistě jste zaznamenali novou vyhlášku o psech
a řady z vás se dotýká navýšení ceny. Nutno podotknout, že k navýšení u této vyhlášky nedošlo poměrně dlouhou dobu. Za tento čas ovšem narostly výdaje města v této oblasti. Jedná se například o vyvážení košů na psí exkrementy nebo doplňování volně dostupných pytlíků, kde se bohužel setkáváme s častým vandalismem nebo tím, že si někteří potřebují vytvořit značné zásoby na úkor ostatních pejskařů. A tak není výjimkou, že dopoledne doplníme a za tři hodiny je prázdno. Zde bych rád upozornil, že i nadále přijímáme vaše návrhy na případné doplnění košů tam, kde jich je nedostatek. Nutno však upozornit na to, že nemohou být každých tři sta metrů. Město také plánuje v letošním roce zakoupit čistící vůz. Jde o poměrně značný finanční náklad, k jehož vynaložení nás nutí nesvědomitost některých občanů, kteří si po svých pejscích neuklidí, jak je rok dlouhý. Jedná se tedy o další finanční výdaj ve snaze udržet chodníky čisté pro všechny. Nové ceny jsme porovnávali s jinými okolními městy nebo městy naší velikosti. Ceny pro seniory jsou v konečném důsledku po všech možných slevách dokonce nižší. Doufám ve vaše pochopení, že
k danému kroku muselo dojít.

Co se týká investic, rozeběhla se nám rekonstrukce areálu Brodský a v nejbližších dnech začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace v oblasti ul. Zemědělská. Zároveň jsme požádali o dotaci na Svojsíkův park a chystáme se na případné práce, které je nutno provést ještě v období vegetačního klidu. Po celém městě zároveň probíhá výměna veřejného osvětlení za úspornější typ svítidel. Do budoucna by nám to mělo přinést snížení nákladů na energii na osvětlení až na čtvrtinu současné spotřeby. Práce je před námi pro tento rok opět dost, ale věřím, že letošní plány opět z větší části splníme.

Závěrem bych vám všem chtěl popřát co možná nejhezčí zasněžený únor. Doufám, že se nám zároveň vyhnou větší mrazy, aby nás topení moc nestálo. Především pak chci všem popřát hodně zdraví, méně respiračních onemocnění, pohodu v rodině i mezi přáteli
a v neposlední řadě doufám ve vzájemnou ohleduplnost a vstřícnost.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza