Úřední dny městského architekta v roce 2024

Městský architekt bude v roce 2024 přítomen v Červeném Kostelci každé sudé pondělí. K dispozici pro veřejnost bude vždy od 13-ti do 17-ti hodin v zasedací místnosti staré radnice.

Výjimkou bude velikonoční pondělí a letní prázdniny, kdy bude přítomen jen 22. 7. a 12. 8. 2024.

Ve výše uvedených úředních hodinách mají budoucí stavebníci, projektanti a architekti příležitost konzultovat své stavební a urbanistické záměry, tak aby nebyly v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem a koncepcemi města.

V neodkladných případech je možno využít email: lukas.ehl@mestock.cz.