Březnové slovo starosty

Březnové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,

jak jsem psal již v loňském roce, únor bývá nejstudenějším měsícem. Letos to tak ovšem nebylo. Lyžaři se sněhu nedočkali, ale stavy vodních zdrojů se naplnily dosyta. Mnozí z nás proto museli místo vyhazování sněhu řešit spíše podmáčené budovy nebo pozemky, vytopené sklepy či jiné radosti způsobené zvýšenou hladinou spodních vod. I z tohoto důvodu prozatím nešlo nebo ještě stále nejde provádět jarní údržbové práce tak, jak bychom si přáli. Částečně proto, že v březnu ještě mohou přijít mrazy, hlavním důvodem ale je, že se technika nedostane do terénu vzhledem k jeho značnému podmáčení. Ani výtluky v komunikacích ještě nelze ve větším rozsahu opravovat. Důvodem jsou stále příliš nízké teploty i fakt, že ještě není v provozu obalovna. Nutno si uvědomit, že pocitově sice už máme jaro, nicméně stále je únor a za normálního stavu by tam bylo alespoň deset čísel sněhu. Způsob probíhající zimy nám alespoň umožnil dosáhnout případných úspor na vytápění. Některé venkovní údržbové práce navíc přece jen již uskutečnit lze. Probíhají výřezy nebo prořezy dřevin, které je nutno provést v období vegetačního klidu. Probíhají také úklidové činnosti, které nešlo provést před koncem roku. V tomto období se také připravujeme na zahájení investičních akcí, které jsou součástí letošního plánu, a samozřejmě pokračujeme v těch, které se nám překlenuly z roku minulého. Bude se dokončovat rekonstrukce ul. Letná, rekonstrukce volejbalových kurtů, a prakticky je dokončena výměna veřejného osvětlení, o čemž píšeme na jiném místě zpravodaje. Také probíhá rekonstrukce hlavní budovy v areálu kempu Brodský. Tyto akce by měly být dokončeny v jarních měsících, v případě kempu Brodský nejdéle do června tohoto roku. Současně s probíhajícími akcemi připravujeme nebo již probíhají výběrová řízení na projektové práce nebo již na zhotovení dalších akcí. Probíhá výběr na dodavatele revitalizace Svojsíkova parku, byl vybrán dodavatel na rekonstrukci ul. Sokolská, bude probíhat výběr dodavatele na rekonstrukci knihovny a další a další. Letošní rok bude opravdu plodný. Věřím však, že s vaší pomocí a v případě ul. Sokolská i se značným porozuměním, budeme schopni naše plány naplnit. V březnu již také budeme moci zahájit údržbové práce na komunikacích a budeme se připravovat na vstup do jarní sezony.

Na konci února také v Červeném Kostelci proběhl divadelní festival, a to již 27. ročník. Je určitě pro všechny divadelníky povzbuzující, že se festival setkal s vaším velkým zájmem a hlediště bylo na všechna představení z větší části nebo dokonce zcela zaplněno. Doufám, že i diváci, kteří se zúčastnili tohoto festivalu, byli s výkony účinkujících spokojeni a příští rok si najdou cestu do divadla znovu.

V následujících měsících se chystá i řada sportovních akcí. Všichni zasluhují vaši pozornost a podporu, ať už se jedná o tenisty, volejbalisty, kuželkáře, fotbalisty či petanque, a samozřejmě další a další sporty, které v tomto omezeném prostoru nelze všechny vyjmenovat. Naši sportovci dosahují ať v rámci kraje, republiky či dokonce Evropy značných úspěchů. Bez vaší podpory by to ale bylo zcela jistě mnohem obtížnější.

Osobně předpokládám, že nás zima ještě potrápí, nicméně přesto vám všem přeji brzký příchod jara s mnoha slunečnými dny, které se snad projeví nejen ve venkovních teplotách, ale i v srdečnější, upřímnější a vřelejší náladě mezi námi i v celé společnosti. Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza. 

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza