Knihovna Břetislava Kafky získala dotaci, která umožní potřebnou rekonstrukci

Knihovna Břetislava Kafky získala dotaci, která umožní potřebnou rekonstrukci

V loňském roce žádala Knihovna Břetislava Kafky o dotaci z NPO (Národní plán obnovy), který poskytuje celkem 840 mil. Kč na vybudování malých kreativní center spojujících knihovny a kulturní aktivity. Důvody žádosti o dotaci jsme shrnuli v samostatném článku z loňského podzimu

V rámci výzvy Ministerstva kultury bylo předloženo celkem 53 projektů, expertní komise složena ze zástupců ÚKR, AK ČR a SMO ČR, ale nakonec posuzovala pouze 47 žádostí (5 projektů nesplnilo formální kritéria, jeden projekt odstoupil). Komise vybrala 35 projektů a knihovna Břetislava Kafky je mezi vybranými!

Celkový objem prostředků byl z důvodu snahy o posílení a podporu rozvoje kulturních  a kreativních odvětví v celé ČR rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé územní celky (tj. 40 milionů pro každý kraj).V některých krajích ale z důvodu nedostatečnosti některých projektů nebyla alokace dočerpána, proto hodnotící komise vybrala k podpoře další projekty dle bodového ohodnocení. 

Knihovna Břetislava Kafky získala dotaci ve výši 17 388 772 Kč. Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, cena navržených úprav po revizi projektové dokumentace se oproti původnímu plánu vyšplhala na cca 27 milionů korun. Není ve finančních možnostech města zafinancovat tyto úpravy čistě z rozpočtu města. Dotace tedy pokryje potřebnou rekonstrukci z téměř dvou třetin. 

Knihovna Břetislava Kafky projde na základě získané dotace a spoluúčasti města Červený Kostelec v dohledné době náročnou rekonstrukcí.

Rekonstrukce bude probíhat na základě projektu, jehož autory jsou architekti z pražského studia Papundekl architekti s.r.o. Během rekonstrukce projde zásadní proměnou nejen Oddělení pro dospělé a Oddělení pro děti a mládež, ale také průjezd knihovny a veškeré prostory v přízemí a prvním patře.

Naše knihovna už modernizaci potřebuje jako sůl.