Třídění BIO odpadu

Třídění BIO odpadu

Bio odpad na území Červeného Kostelce je možné třídit třemi způsoby:

1. Bio odpad můžete odvézt do sběrného dvora či do čistírny odpadních vod
  • Kompletní informce týkající se provozu a využívání sběrného dvora naleznete ZDE. Sběr probíhá sezónně, zpravidla od dubna do listopadu. 
  • Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možné na k tomu určeném místě v městské čistírně odpadních vod (dále: „ČOV“) na adrese Olešnice č.p. 340, Červený Kostelec. Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu dřevin do průměru 10 cm a podobný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad. Dovezený odpad nesmí obsahovat předměty, které by poškodily drtič nebo zranily obsluhu (např. cihly, kameny, dráty, hřebíky, lahve z plastů, sklo apod.). Při pohybu v prostoru ČOV dbejte pokynů obsluhy, aby nedošlo k úrazu nebo ohrožení nehygienickým materiálem, s nímž se v provozu ČOV pracuje. Do tohoto prostoru není povolen vstup dětem ani psům. Pokud nebudou uvedené pokyny dodrženy, nebude umožněn vstup do prostoru ČOV.
2. Sezónní velkoobjemové kontejnery

Od dubna do listopadu je možné využít také 7 velkoobjemových kontejnerů na bio odpad, rozmístěných na území města. Tyto kontejnery jsou určené primárně pro sběr větví, listí a trávy, tzn. bioodpadu pocházejícího ze zahrad. Děkujeme, že v okolí kontejnerů udržujete čistotu. 

Jedná se o tato stanoviště: 

  1. V ulici Okružní - u městského zahradnictví
  2. V ulici Langrova - u řadových garáží
  3. Na Koubovce - směrem k ulici Parderna
  4. Mezi ulicemi Na Vyšehradě a Špicberky
  5. Ve Lhotě za Červeným Kostelcem - v ulici Bratří Čapků
  6. Horní Kostelec - ulice Podlesná
  7. Olešnice - veřejné prostranství u domu č.p. 30
3. Svoz bio odpadu systémem door-to-door přímo od vašeho domu

Ve spolupráci a po dohodě se svozovou společností došlo od roku 2023 k rozšíření svozů nádob o objemu 240 l na bioodpad přímo z domácností na celoroční svoz v režimu leden – březen 1x měsíc, duben – listopad 1x 14 dní a v prosinci 1x měsíc – celkem 22 svozů/rok. (Původně byly tyto svozy bioodpadů prováděny jen sezónně v období květen – říjen 1x 14 dní; v roce 2022 i v listopadu 1x14 dní). Tuto službu využívá v současné době 124 domácností a je možné se o ní i nadále přihlásit. Za rok 2023 se tak nashromáždilo 42,3 tuny bioodpadů, které jsou dále využity ke kompostování. 

Náklady na svoz bio odpadu hradí město, což se týká i těch občanů, kteří si do roku 2023 sjednávali sezónní svoz bioodpadu sami. 

Nádobu na bioodpad si mohou občané buď sami pořídit nebo ji lze získat prostřednictvím města od svozové společnosti, která tyto nádoby zapůjčuje z vlastních zdrojů občanům přihlášeným ke svozu bio odpadu. Více informací získáte na podatelně MěÚ, kde se můžete také přihlásit ke svozu.