Město chystá úpravy pro zlepšení bezpečnosti chodců kolem křižovatky u "Sekyrkárny"

Projektový záměr: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Červeném Kostelci – chodník u Sekyrkárny

 Vzhledem k dlouhodobě nevyhovující situaci týkající bezpečnosti chodců v obytné části města Horní Kostelec, v lokalitě u Sekyrkárny, kde se jedná se o velmi frekventované místo, které je z pohledu chodců velmi nebezpečné (je zde zatáčka, špatné rozhledové poměry, chodci vstupují do vozovky atd.) Město chystá žádost o dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Červeném Kostelci – chodník u Sekyrkárny“.

Cílem tohoto projektu je především vytvoření podmínek pro bezpečnější dopravu v daném místě a zároveň zajištění bezbariérovosti daných úseků.

Na stavbu je vydané právoplatné stavební povolení a v současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavby. Realizace by měla proběhnout v roce 2024. Více informací naleznete v příspěvku v sekci INVESTIČNÍ AKCE