Obecně závazná vyhláška - odpadové hospodářství

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se usneslo dne 25. 2. 2021 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o systému odpadového hospodářství, viz. příloha, kde najdete rovněž aktualizovanou verzi platnou od 1. 1. 2024, kterou se původní OZV č. 1/2021 mění. 

ZDE rovněž najdete kompletní výpis všech aktuláně platných OZV.
Spolu s tím jejich kompletní soupis včetně data změn či nedávného vypršení platnosti najdete také na PORTÁLU OBČANA