Obecně závazná vyhláška - poplatky za odpady

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 7. 12. 2023 usnesením č. ZM-2023/5/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  obecně závaznou vyhlášku, kterou naleznete v příloze. 

Soubory ke stažení

ozv-poplatek-za-odpady-2024.pdf 154,6 KB Stáhnout