Revitalizace přednádražního prostoru

Revitalizace přednádražního prostoru

Město Červený Kostelec v listopadu 2023 oslovilo tři architektonické kanceláře k vypracování soutěžního návrhu na řešení prostoru před vlakovým nádražím.

Zadáním bylo přeměnit současný neutěšený stav přednádražního prostoru na reprezentativní prostor nástupu do města spojený s dopravním terminálem. Návrh měl obsahovat dostatek odstavných parkovacích míst a několik krátkodobých stání typu K+R, kapacitní sklad na kola, uzamykatelné cykloboxy i místo na nabíjení elektrokol. Návrh měl také prověřit možnosti využití stávajícího objektu vodárny např. formou doplňujících aktivit ve prospěch oživení prostoru jako je kavárna, klubovna, výstavní prostory apod.

Dne 23.února 2024 se sešla hodnotící komise ve složení Tomáš Prouza (starosta), Jiří Regner (místostarosta), Ing. arch. Lukáš Ehl (městský architekt), Ing. Václav Pivoňka (dopravní inženýr), Ing. arch. Radka Šimková (architektka) aby se seznámila s podanými návrhy, nejprve formou samostudia a poté osobní prezentací jednotlivých autorů.

Návrhy byly hodnoceny jako anonymní podle dvou dílčích kritérií: 1.nabídková cena za kompletní projektovou dokumentaci s váhou 30% a 2.kvalita navrhovaného řešení vymezeného území s váhou 70%.

Jako nejvhodnější byl vybrán návrh č.2. který vypracoval Ing. arch. Karel Prášil, Praha 6. Jako druhá nejlepší byla vyhodnocena nabídka č.3 architektonické kanceláře „atlas forem s.r.o.“, Pardubice a na třetím místě skončila se svým návrhem č.1 Ing. arch. Mária Maninová, Praha 2.

Vítězný návrh zaujal porotu nejlépe řešenou zelení, novostavbou křídel vodárny, zachováním historické stopy propojené s novými funkcemi (posílení cyklodopravy apod.), vhodným měřítkem i návrhem materiálů.  

S autorem vítězného návrhu bude uzavřena smlouva o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace, ve které bude návrh postupně zpřesňován a dopracován do podrobnosti k realizaci stavby.

 

Všechny tři soutěžní návrhy, včetně zápisu z hodnocení poroty si můžete prohlédnout v příloze článku.

 

Odkaz na mapový portál ...