Rušení kontejnerů na plasty a papír na veřejných stanovištích města – 1. etapa

Rušení kontejnerů na plasty a papír na veřejných stanovištích města – 1. etapa

V souladu s již dříve avizovaným záměrem – schváleným v loňském roce zastupitelstvem města – na zrušení kontejnerů na plasty a papír, které se nacházejí na veřejných stanovištích města Červený Kostelec, vás informujeme o postupném rušení těchto kontejnerů. Aktuálně přinášíme seznam stanovišť, kde dojde k rušení v průběhu dubna:

Během dubna 2024 dojde ke zrušení těchto veřejných stanovišť s kontejnery na tříděné odpady (ruší se celá stanoviště):
 • Horní Kostelec – u pneuservisu
 • ulice 5. května – křižovatka s ulicí Okružní
 • ulice Bratří Čapků – pod Výsluním
 • Lhota za Červeným Kostelcem – nad vlakovým nádražím
 • Olešnice – bramborárna
 • ulice Divadelní
 • ulice Lipky – u domu č.p. 751
Během dubna 2024 dojde ke zrušení kontejnerů na plasty a papír na těchto veřejných stanovištích s kontejnery na tříděné odpady (stanoviště zůstávají zachována):
 • ulice 5. května – křižovatka s ulicí Zemědělskou
 • ulice Bratří Čapků – u školní družiny
 • ulice Sadová
 • Lhota za Červeným Kostelcem – ulice Výsluní I.
 • ulice Nová

K dalšímu rušení stanovišť a kontejnerů na plasty a papír bude docházet v průběhu května a června.

V rámci změn u veřejných stanovišť s kontejnery na tříděné odpady v Červeném Kostelci dochází také k optimalizaci využití stávajících kontejnerů na ostatní druhy odpadů, jako jsou sklo, elektro, textil a kovy. Bude tedy docházet k postupnému přemisťování některých těchto kontejnerů na jiná stanoviště. Spolu s tím pro vás také připravujeme nový aktualizovaný seznam všech veřejných stanovišť, který bude následně dostupný na webu města ke stažení, popř. v interaktivní verzi online na portálu www.kamsnim.cz.

Pro sběr plastů a papíru využívejte nádoby v domácnostech. Kdo tyto nádoby nemá, stále se o ně může do konce června 2024 přihlásit. Město je rozdává zdarma. Pro sběr plastů a papíru lze také využít sběrný dvůr odpadů v Řehákově ulici.

Děkujeme za pochopení a respektování změn, které by do budoucna měly vést k lepšímu odpadovému hospodářství v našem městě.
Štěpán Křeček