Květnové slovo starosty

Květnové slovo starosty

Vážení občané Červeného Kostelce,
sice jsme se počátkem minulého měsíce radovali, že k nám poměrně rychle přichází jaro, ale zima nás v průběhu dubna vrátila zpět do reality a připomněla nám, jak těžce se vzdává své vlády. Věřím, že v tomto měsíci to bude již mnohem lepší a teploty se nám přiblíží k těm příjemnějším, více jarnímu a budeme se moci o to více věnovat svým zahradám, okolím svých domů či alespoň odpočinku v přírodě. Věřte, že v dnešní uspěchané době je právě víkendový odpočinek to, co bychom si měli dopřávat plnými doušky.

Co se týká investičních akcí, nejvíce se samozřejmě setkáváme s dotazy k ul. Sokolská, jejíž rekonstrukce již měla dávno začít. Bohužel jsme v tomto zcela závislí na podpisu smlouvy a dohodě mezi Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje a zhotovitelem. Věřím, že ke všemu potřebnému pro zahájení akce dojde v nejbližší době a budeme moci skutečně začít práce na této důležité dopravní stavbě.

Zároveň s touto stavbou se připravují i další. V současné době se připravují náhradní prostory pro provoz knihovny v době její rekonstrukce. Zahájení předpokládáme cca od září tohoto roku. Byl také proveden výběr zhotovitele na revitalizaci Svojsíkova parku a věřím, že v nejbližší době zahájíme práce i zde. Zahájíme práce i na dalších drobných opravách komunikací, údržbě zeleně a dalších potřebách ve veřejném sektoru, tak aby byla vaše spokojenost s životem ve městě co nejvyšší. Dokončují se rekonstrukce ul. Letná, resp. rekonstrukce volejbalových kurtů. Pokračují práce na rekonstrukci hlavní budovy v autokempu Brodský, probíhá řada projekčních příprav dalších a dalších investičních nebo údržbových prací. Proběhla i další jednání s majiteli areálu Textonie, kde se doufám dobereme v brzké době nějakého hmatatelnějšího výsledku.

Když se vrátím k výše uvedené spokojenosti života ve městě, nejde jen o to, co pro vás vytvoří nebo udělá město, ale i o to, co navzájem pro sebe uděláte vy, občané. Základem je vzájemná ohleduplnost a vstřícnost, která vychází z těch nejzákladnějších potřeb a vstřícných kroků jeden k druhému. Kdesi jsem zaslechl, že se ve městě nic neděje. Myslím, že to tak rozhodně není. Prakticky každý týden je nespočet akcí a věřím, že si každý vybere. Zároveň doporučuji těm, kteří mají pocit, že je jich málo, ať se sami zapojí, přijdou s nápadem, jsou aktivní v nějakém spolku, sportovním oddílu, či kulturním dění. Věřte, že organizace všeho vyjmenovaného není jednoduchá, a všichni ti, kteří se do něčeho takového pustí, si zaslouží náš dík a obdiv.

Věnujme trochu myšlenek, vlastního jednání a chování tomu, abychom i v této složité a lidsky ne příliš dobré době byli k sobě více ohleduplní, vstřícní a příjemní. Snižme někdy své požadavky a nároky, a uvědomme si, že i druzí mají své plány a potřeby. Uvědomme si, že pro dobrý a spokojený život ve městě stačí dodržovat to nejzákladnější. Mějme na paměti, že odpadky patří do košů a popelnic. Máme ve městě dobrovolníky, ochotné odklidit z ulic nepořádek po ostatních, ale nespoléhejme na to. Dodržujme pravidla pro venčení psů a odklízejme jejich exkrementy. Košů i volně dostupných sáčků je po městě dostatek. Voďme psy na vodítku. Dodržujme klid především v době nedělí a svátků. Všem nám to prospěje a všichni si odpočineme, což přispěje k obecné dobré náladě. Uvědomme si, že kvalitu života ve městě určujeme a ovlivňujeme my všichni. Tak, jak se budeme chovat k našim spoluobčanům, tak se oni budou chovat k nám.

Na závěr pár citátů o květnu. V květnu otevřete oči vstříc všemu, co je na světě krásné. Máj přináší naději a dělá naše životy krásné, jako jaro. Važme si toho, co máme a v čem žijeme. Přeji vám všem hodně zdraví, vzájemnou ohleduplnost a příjemný prožitek jarního období. Věřím, že nejkrásnějšího období roku.

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza