Rekonstrukce ulice Sokolská

Rekonstrukce silnice III/3038 (ulice Sokolská), která je připravována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, by měla být zahájena během dubna.

Konkrétní termín zahájení stavby bude ještě upřesněn zhotovitelem stavby, kterým je firma EUROVIA CZ a.s. Předpokládaná celková doba realizace je 7 měsíců.

Stavba bude řešit úsek od hrany křižovatky náměstí T. G. Masaryka a dále Sokolskou ulicí až za křižovatku s ulicí Českoskalická. V rámci stavby bude zhotoven nový ostrůvek a přechod pro chodce na autobusovém nádraží a nové napojení ulic Žižkova, Hav- líčkova, Langrova a Pazderna.

Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci vozovky, včetně podkladních vrstev a odvodnění, dále rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení a sítí technické infrastruktury. Součástí stavby je také dešťová kanalizace, která bude svedena ulicí Langrova do zatrubeného potoka v ulici Palackého.

Začátkem dubna plánujeme uspořádat veřejné projednání s obyvateli ul. Sokolská. Přesný termín začátku výkopových prací bude zveřejněn na webu a facebookových stránkách města a obyvatelé ul. Sokolská obdrží info také formou letáčku přímo do schránky.

Aktuální informace o zahájení a průběhu stavby, uzavírkách a omezeních budou zveřejňovány na webu města www.cervenykostelec.cz a v mobilní aplikaci Munipolis.

Ing. Marta Winterová, Odbor rozvoje města