Úplná uzavírka silnic č. III/304 9 a III/304 12 ve Zlíči

V období od 8. dubna do 30. listopadu dojde k úplné uzavírce silnice III/3049 v úseku Zlíč včetně odbočky na Zblov po benzínovou stanici v České Skalici s vynecháním úseku od zmrzliny ve Zlíči po odbočku na Ratibořice. Objízdná trasa bude vedena pro oba směry přes Náchod.

Občanů Červeného Kostelce se v souvislosti s tím týká zejména objízdná trasa Česká Skalice – Červený Kostelec, Zlíč: Česká Skalice (I/33) – Kleny (I/33) – Vysokov (I/33) – Náchod (I/33, I/14) – Dolní Radechová (I/14) – Horní Radechová (I/14) – Červený Kostelec (I/14, III/303 6, III/304 9) – Červená Hora (III/304 9) – Žernov (III/304 9) – Zlíč (III/304 9 ) – obousměrně. 

PDF s mapkou objízdných tras naleznete ke stažení, viz. níže. 

Autobusová linková doprava – výlukový jízdní řád:
Uzavírka se dotkne provozu veřejné linkové autobusové dopravy na licencích: 642302, 642320 (CDS s.r.o. Náchod), 662302 (AUDIS BUS s.r.o.)

V termínu od 08. dubna 2024 do 11. května 2024 bude pro linkové autobusy umožněn průjezd přes rekonstruovaný most ve Zlíči, objízdná trasa povede z České Skalice z II/304 9 na I/33 a dále přes Dubno III/304 18 do Zlíče na svou trasu. Tento výlukový jízdní řád najdete také jako PDF ke stažení, viz. níže. 

V termínu od 12. května 2024 do 30. června 2024 a od 02. září 2024 do 30. listopadu 2024 objízdná trasa pro autobusy povede z České Skalice z ulice T.G.Masaryka na silnici I/33 směr Vysokov, poté na silnici III/304 16 a silnici III/304 12 do Zlíče, na svou trasu.