Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení: strážník městské policie

Požadavky:
  • občan České republiky;
  • vzdělání ÚS zakončené maturitou;
  • zdravotní (tělesná a duševní) způsobilost podle vyhl. 444/2008 Sb.;
  • bezúhonnost a spolehlivost dle zák.č. 553/91 Sb.;
  • věk min. 21 let;
  • předchozí praxe u bezpečnostních složek, příp. zbrojní průkaz skupiny „D“ výhodou;
  • řidičský průkaz skup. B;
  • uživatelské znalosti práce s PC;
  • komunikační schopnosti.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce musí být připojen životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), čestné prohlášení podle §4a a §4b zák. 553/1991 Sb., ověřená kopie o dosaženém vzdělání, výpis bodového hodnocení z Rejstříku řidičů (ne starší 1 měsíce), Výpis ze zdravotnické dokumentace (příloha č.1 vyhl.č. 444/2008 Sb.), oboustranná kopie řidičského průkazu, ).

Nevyžádané materiály budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně vč. so, ne, svátků i v noci.

Platové zařazení: Po úspěšném složení zkoušek - 8. tř.  v souladu se zák. 262/2006 Sb. (do složení zkoušek 5tř.)

Nástup: 1. 9. 2024  (event. dle dohody)

Přihlášku adresujte na:

Městský úřad
starosta
nám. T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Obálku viditelně označte: „Výběrové řízení strážník MP“

Uzávěrka přihlášek: 17. června 2024 do 16:00 hod.
 
Příp. další informace poskytne M. Škoda,tel.: 604 835 141 nebo e-mail: skoda@mestock.cz