Stále je možné se přihlásit o nádoby na plasty a papír k domácnostem

Město Červený Kostelec zavedlo od 1. 7. 2021 svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností.

.........................................

Za tímto účelem město rozdává zdarma nádoby na tyto tříděné odpady. V první vlně výdeje nádob Město Červený Kostelec využilo pro nákup nádob zdarma pro občany města dotační titul. Aktuálně dostupné nádoby jsou již pořízené přímo z rozpočtu města. Důvody pro pořízení těchto nových nádob jsme již shrnuli v podzimním článku ZDE

.........................................

Přihlašování se o nádoby na plast a papír ZDARMA

Upřednostňujeme on-line přihlášení přes elektronický formulář. Na titulní straně webových stránek města najdete banner s odkazem na tento formulář.

Přihlásit se o nádoby je také možné písemně na podatelně MěÚ Červený Kostelec.

Nárok na nádobu bude mít každý, kdo zažádá do 30. června 2024. Postupně zpracováváme došlé přihlášky a přidělujeme pořadová čísla, která určí, že si můžete nádobu vyzvednout. Výdej bude probíhat i po 30. červnu, ovšem pouze těm, kteří se přihlásili včas.

V současné době všichni ti, kteří se přihlásili o nádoby 1.2.2024 a později již informaci o jejich přihlášce neobdrží. Tito přihlášení obdrží informaci až ve chvíli, kdy jim bude přidělena některá z požadovaných nádob.

K novému naskladnění dalších 710 ks nádob došlo ke konci dubna 2024. V současné době všechny nakladěné nádoby byly přihlášeným, kterým vznikl nárok na požadové nádoby, již přiděleny. Tito přihlášení byli informováni e-mailem, který uvedli v přihlášce, případně telefonicky. (Upozorňujeme, abyste kontrolovali i spam.)

V současné době se pořizuje dalších 400 kusů nádob na plasty a papír k domácnostem. Ty by město mělo obdržet v červenci 2024.

Přihlášky, které jsme obdrželi po 8.1.2024 po 8 hodině jsou postupně zpracovávány. Aktuálně jsou zpracovány přihlášky obdržené do 24.5.2024 do času 8 hodin. Zpracováno bylo již 1044 přihlášek.

Od zahájení přihlašování se o nádoby od března 2021 je ke dni 24.5. 2024 k času 8 hodin evidováno 1927 platných přihlášek o nádoby, u kterých vznikl nárok na přidělení nádob, což odpovídá 100 % celkového počtu pořízených nádob.

Těm, kterým nebyla z kapacitních důvodů přidělena některá z požadovanýh nádob, nebo těm, kterým nevznikl v současné době nárok na přidělení nádob, zůstává jejich přihláška stále v platnosti. Město pořizuje další nádoby na plasty a papír. V okamžiku, kdy dojde k naskladnění dalších nádob, budou tyto nádoby těmto přihlášeným postupně přidělovány.

Výdej nádob pro přihlášené

Od zahájení výdeje nádob od května 2021 bylo ke dni 21.5.2024 vydáno již 2471 kusů nádob na plasty a papír k domácnostem celkem pro 1667 přihlášených a pro městské budovy. Celkem již tedy bylo vydáno 83,17 % celkového počtu pořízených nádob.

Výdej nádob bude probíhat řádně přihlášeným osobám, kterým bylo sděleno přidělené pořadové číslo, a podepsali příslušnou smlouvu týkající se nádoby, ve stanovené výdejní dny.

Výdej nádob bude probíhat v prostoru odboru místního hospodářství Městského úřadu Červený Kostelec na adrese Sadová č.p. 1293, 549 41 Červený Kostelec, v tyto dny:

  • úterý 11. června 2024 13 – 17 hodin,
  • úterý 25. června 2024 13 – 17 hodin.

Příslušné smlouvy o výpůjčce a následném darování nádob se budou uzavírat ve výdejních dnech v místě výdeje.

V případě výměny nádob je nutné pro získání požadované nádoby vrátit nevyhovující nádobu ve stanovený výdejní den. Vracená nádoba musí být prázdná a čistá, nepoškozená, funkční a bez jakýchkoliv nálepek.

Možnost pořídit si svou vlastní nádobu na papír nebo plasty do domácnosti i nadále trvá. Město přijímá přihlášky ke svozům těchto vlastních nádob. Toto platí i pro nádoby 240 l na bioodpad k domácnostem. Nádobu na bioodpad lze získat prostřednictvím města od svozové společnosti. 

Děkujeme všem, kdo si nádoby pořídili.