Veřejná zakázka na rekonstrukci knihovny

Přinášíme informace o veřejné zakázce na stavební úpravy Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu knihovny. Jedná se o zateplení a výměnu všech oken objektu za dřevěná s izolačními trojskly, změnu vnitřních dispozic a úpravu technického zázemí (nová technická místnost v 1PP, recepce, depozitáře aj.). Součástí zakázky je rovněž vybavení knihovny mobiliářem.

Zadavatelem veřejné zakázky je Knihovna Břetislava Kafky. Město Červený Kostelec se na rekonstrukci finančně spolupodílí. 

Zájemci se mohou prostřednictvím CENTu hlasit do výběrového řízení na provedení úprav knihovny od 13. května do 10. června.

Zadávací dokumentace v elektronické podobě je dostupná na PROFILU ZADAVATELE.

Odkaz naleznete rovněž na www stránkách knihovny.

...................................

V loňském roce žádala Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec o dotaci z NPO (Národní plán obnovy), který poskytuje celkem 840 mil. Kč na vybudování malých kreativní center spojujících knihovny a kulturní aktivity.

V rámci výzvy Ministerstva kultury bylo předloženo celkem 53 projektů, expertní komise složena ze zástupců ÚKR, AK ČR a SMO ČR ale nakonec posuzovala pouze 47 žádostí (5 projektů nesplnilo formální kritéria, jeden projekt odstoupil).

Komise vybrala 35 projektů a naše knihovna je mezi vybranými projekty. Více informací naleznete ZDE.