Obnova parku A. B. Svojsíka začne v nejbližších dnech

V příštím týdnu by měly být zahájeny práce na akci „Obnova parku A. B. Svojsíka“. Po měsíčním zdržení vlivem průtahů ve výběrovém řízení byla v pondělí 3. června podepsána smlouva o dílo s firmou Trees, s.r.o. a realizace tak může započít.

Práce budou probíhat až do konce roku a po celou dobu stavby bude park pro veřejnost uzavřen. Umožněn bude pouze pěší přístup do sportovního areálu - na fotbalové hřiště od sportovní haly a na tenisové kurty od zahradnictví. Uzavřeno bude také parkoviště před sportovní halou.

Obchůzné trasy pro turistické stezky „Cesta Boženy Němcové“ a „Svatojakubská cesta – Východočeská“ budou vedeny po hrázi a ulicemi Langrova a Rybničná.

Více informací o akci naleznete v sekci Investiční akce - Obnova parku A.B.Svojsíka.