Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení: Referent/ka majetkového odboru

Provoz a správa majetku – byty. Zajišťuje zejména agendu hospodaření města s majetkem na úseku bytového hospodářství, podklady pro jednání městské rady a zastupitelstva.

Požadavky:
  • vzdělání min. ÚS, stavební zaměření výhodou;
  • znalost právních předpisů;
  • řidičský průkaz sk. B;
  • organizační schopnosti;
  • bezúhonnost;
  • praxe alespoň v příbuzném oboru;
  • práce na PC;
  • komunikativnost.

K přihlášce (dle vyhl.č. 312/2002 Sb.) musí být připojen životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), kopie o dosaženém vzdělání. Nevyžádané materiály budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Platové zařazení: 9. tř. dle NV č. 341/2017 Sb.

Nástup 1. 9. 2024 nebo dle dohody.

 

Přihlášku adresujte na:

Městský úřad
tajemník
nám. T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Obálku viditelně označte: „Výběrové řízení – byty“

Uzávěrka přihlášek: 22. července 2024 do 12:00 hod.
 
Příp. další informace poskytne Bc. Král, tel.: 603 510 372, 491 467 522 nebo e-mail: tomas.kral@mestock.cz

Soubory ke stažení

Výběrové řízení inzerát.pdf 198,5 KB Stáhnout