Rekonstrukce ulice Letná byla dokončena

Rekonstrukce ulice Letná byla dokončena

Rekonstrukcí prošly všechny sítě technické infrastruktury – jednotná kanalizace (475 m), vodovod (550 m) a veřejné osvětlení (630 m, 22 svítidel), na třech místech musel být přeložen plynovod (130 m, 14 m a 53 m) a přeloženo bylo také 100 m sdělovacího kabelu. Kompletně nové povrchy má asfaltová vozovka, chodníky i vyhrazená parkovací stání. Asfaltový povrch dostala i účelová komunikace spojující ulici Letná s ulicí Vyšehradskou, která zajišťuje přístup k přilehlým nemovitostem a je určena jen pro pěší a cyklisty.

Realizace stavby, která byla původně plánována do konce roku 2023, musela být prodloužena z důvodu ztížených podmínek při hloubení rýh pro kanalizaci a vodovod. Zde se narazilo na skalní podloží a výkopové práce tak postupovaly zhruba 5x pomaleji než za normálních podmínek. Dalším důvodem prodloužení termínu byla souběžná akce ČEZu, při které byly vymístěny sloupy a vedení NN bylo umístěno pod zem.

Stavba si vyžádala investice ve výši 30 mil. Kč na realizaci a cca 1 mil. Kč na přípravu a vše bylo hrazeno z rozpočtu města.

I přes všechna úskalí, která se během stavby objevila a musela řešit tzv. za pochodu, doufáme, že se rekonstrukce vydařila a bude dlouho sloužit a dělat radost

Odbor rozvoje města

Informace o kompletním průběhu rekonstrukce najdete ZDE.