Autobusové jízdní řády - aktualizace

Vzhledem k úplné uzavírce silnice III/5672 bude z dané lokality vyloučena autobusová doprava. S tím je spojená změna jízdních řádů, kterou uvádíme níže.

V týdnu od 2.3.-6.3. se postupně budou jízdní řády aktualizovat i ve veřejných vyhledávačích spojení (např. www.idos.cz). Cena jízdného se mezi zónami nemění. Aktuální informace o spojení Vám poskytnou na call centru IREDO, tel. 491 580 333, aktuální odjezdy ze zastávek a polohy spojů lze najít buď na www.iredo.online, nebo v mobilní aplikaci IDS IREDO.

Autobusová zastávka „Horní Kostelec rozc.“ bude dočasně přemístěna na štěrkovou plochu před odbočkou na Bohdašín. K zastávce doporučujeme využívat upravenou pěšinu, která ústí v Horním Kostelci mezi domy č.p. 84 a 89.