Červenokostelecký zpravodaj

Vydavatel:    Město Červený Kostelec, IČO: 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Odpovědný redaktor:   Kateřina Hůlková
Korektury:   Sylva Pavlíková, ad.
Fotografie:   Kateřina Hůlková, ad.
Grafická úprava a tisk:   Kateřina Hůlková (grafická úprava a sazba), V&H Print Hlávko s.r.o. (tisk), Matouš Mědílek (vizuální styl města)
Kontakt:   Město Červený Kostelec, IČO: 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
    Telefon: 491 467 532
    E-mail: zpravodaj@mestock.cz 

 

Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 ks.

Tisk V&H Print Hlávko s.r.o., Nové Město nad Metují.

Distribuce zdarma. Zpravodaj seženete bezplatně na jednom z veřejných odběrných míst.

Zasílání podkladů 
 • Preferujeme zasílání podkladů elektronickou formou na e-mailovou adresu zpravodaj@mestock.cz
 • Po obdržení podkladů zasíláme přispěvatelům potvrzovací e-mail o přijetí. V případě, že potvrzení neobdržíte, volejte na 491 467 532. 
 • Vzhledem k omezenému rozsahu tištěného zpravodaje není potvrzení o přijetí automatickým potvrzením, že bude článek otištěn. Více informací naleznete v Kompletních pravidlem pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje (viz níže). 
Uzávěrka
 • Uzávěrka zpravodaje je stanovena vždy na 15. den v měsíci pro nadcházející měsíc. 
 • Výjimkou je uzávěrka lednového zpravodaje, jehož uzávěrka je stanovena na 10. prosince.
 • Pro období letních práznin vydává Město ČK dvojčíslo červenec/srpen. Termín uzáverky je 15. června. Dalším termínem je 15. srpen a příspěvky přijaté v průběhu prádnin až do tohoto data budou zařazené do podkladů pro zářijové vydání. 
 • Informace o nadcházející uzávěrce naleznete vždy také v tiráži na zadní straně obálky Červenokosteleckého zpravodaje. 
Inzerce
 • Základní údaje: Inzerci nabízíme pouze řádkovou, na formát stránky zpravodaje A4 dělený na 2 sloupce – cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků včetně mezer) 50 Kč s DPH.
 • Způsob platby: Hotově na pokladně MěÚ (každý měsíc zvlášť) nebo převodem z účtu. Lze vystavit fakturu.
 • Text inzerce: Lze předat osobně nebo poslat e-mailem na adresu zpravodaj@mestock.cz.
 • Datum uzávěrky: 15. den v měsíci.

Zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje

Kompletní pravidla pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje (.pdf)

 

1. července 2024
Červenokostelecký zpravodaj 7/8/2024
V pondělí 1. července 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíce červenec a srpen 2024. Co v aktuálním vydání najdete?Informace o proběhlých i právě probíhajících investičních akcích města;výsledky prvního ročníku participativního rozpočtu „Milionový nápad“;dobrou zprávu pro milovníky elektrokol;podrobné info o dalším připravovaném semestru Virtuální univerzity třetího věku (VU3V);ohlédnutí za letošním ročníkem Noci kostelů;informace o letních výstavách Vlastivědného spolku při
31. května 2024
Červenokostelecký zpravodaj 6/2024
V pátek 31. května 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc červen 2024. Co v aktuálním vydání najdete?Podrobný přehled volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu;Důležité informace týkající se rekonstrukce, stěhování a uzavření knihovny;Info o dalším připravovaném semestru Virtuální univerzity třetího věku (VU3V);Family band – nová odnož MDO, se v červnu představí na promenádním koncertu ve Smetanových sadech ;Ohlédnutí za 24. ročníkem soutěže plastikových modelářů Me
23. dubna 2024
Červenokostelecký zpravodaj 5/2024
Ve čtvrtek 2. května 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc květen 2024. V aktuálním vydání najdete například:aktualizované informace týkající se rekonstrukce ulice Sokolská;odkaz na hlasování v anketě o nejlepší projekt navržený v rámci participativního rozpočtování;informace o získané dotaci an rekonstrukci knihovny;ohlédnutí za besedou s Antonínem Burdychem v knihovně;článek o Junior Big Bandu působícím při ZUŠ;kulturní nabídku na měsíc květen;tipy, kam v okolí vyrazit na
2. dubna 2024
Červenokostelecký zpravodaj 4/2024
V úterý 2. dubna 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc duben2024. V aktuálním vydání najdete například:informace o plánovaných investičních akcích, rekonstrukcích a revitalizacích;zprávu o činnosti městské policie za rok 2023;informace o první etapě rušení veřejných kontejnerů na plast a papír, která proběhne v dubnu;Knihovna Břetislava Kafky se opět představuje jako místo přednášek, výstav, interaktivních akcí pro děti či jako místo pro setkávání;klub turistů se již netrpěl
1. března 2024
Červenokostelecký zpravodaj 3/2024
V pátek 1. března 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc březen 2024. V aktuálním vydání najdete například:informace týkající se nového systému veřejného osvětlení;ucelený souhrn toho nejdůležitějšího ohledně třídění odpadu v letech 2023 a 2024;zajímavý program připravený Knihovnou Břetislava Kafky v rámci Března – měsíce čtenářů;rozhovor s paní Drahuškou Řezníčkovou, které získala ocenění Pečovatelka roku 2023;podrobný program festivalu Expediční kamera, pořádaného dětským o
24. ledna 2024
Červenokostelecký zpravodaj 2/2024
Ve čtvrtek 1. února 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc únor 2024. V aktuálním vydání najdete například:kompletní program letošního amatérského divadelního festivalu;report z letošního novoročního běhu;podrobné aktualizovaní info týkající se výdeje nádob na plast a papír;článek o vánočním projektu "krabičky pro seniory";článek o úspěších DS NA TAHU a o výchově nové divadelnické generace;vzpomínku na 1. dělnickou olympiádu v Praze roku 2021;bohatý kulturní program na únor;.
2. ledna 2024
Červenokostelecký zpravodaj 1/2024
V úterý 2. ledna 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc leden 2024. V aktuálním vydání najdete například:článek o oficiální návštěvě prezidenta republiky Petra Pavla v Červeném Kostelci;stručná pravidla nově spuštěného projektu participativního rozpočtu;stručné shrnutí hospodaření města za uplynulý rok;report o historickém úspěchu Dana Geislera na mistrovství světa v pétanque;podrobné informace ohledně svozu odpadu v roce 2024;shrnující ohlednutí za opravou kostela Sv. Jakuba
2. prosince 2023
Červenokostelecký zpravodaj 12/2023
V pátek 1. prosince 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc prosinec 2023. V aktuálním vydání najdete například:jak Červený Kostelec získal čestné uznání v přední archutektonické soutěži za zrevitalizované prostranství mezi školami;info týkající se participativního rozpočtu a spolurozhodování občanů o městských investicích;skutečně bohatý výčet kulturní nabídky pro letošní adventní čas;finální ohlédnutí za úspěšným výročním rokem Městského dechového orchestru ČK;info o tom, ja
25. října 2023
Červenokostelecký zpravodaj 11/2023
Ve středu 1. listopadu 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc listopad 2023. V aktuálním vydání najdete například:souhrnné info o předprodeji abonentek MKS na rok 2024;reportáž z vernisáže výstavy Josefa Kuldy;aktualizovanou zprávu o dalším vývoji plánované rekonstrukce knihovny;co bude dál s nádobami na plast a papír;pravidelné reporty z dění v našich školách;výsledky z utkání a turnajů;vyčerpávající katalog akcí připravovaných městským kulturním střediskem, knihovnou a dalš
25. září 2023
Červenokostelecký zpravodaj 10/2023
V pondělí 2. října 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc říjen 2023. V aktuálním vydání najdete například:důležité informace o přepravovaných změnách v odpadovém hospodářství města od roku 2024 ;výsledky 10. ročníku Běhu pro hospic;stručné info o tom, jak prestižní fotbalový pohár Ježek Cup zavítal do Kostelce;reporty z konce loňského i začátku nového školeního roku;článek o nedávno proběhlém tradičním lhoteckém posvícení;zamyšlení nad poselstvím Mezinárodního folklorního fe
4. září 2023
Červenokostelecký zpravodaj 9/2023
V pátek 1. září 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc září 2023. V aktuálním vydání najdete například:info o projektu nového domova pro seniory a proběhlé soutěži o architektonický návrh;ucelené informace o dalších komunikačních kanálech města, díky kterých budete mít stále přehled o tom, co se v Červeném Kostelci událo či chystá;podrobný přehled připravovaných akcí na měsíc září;rozhovor s novým p. kaplanem;ohlédnutí za oslavami 160 let od založení Městského dechového orche
29. června 2023
Červenokostelecký zpravodaj 7-8/2023
V pátek 30. června 2023 dopoledne vyšlo letní vydání Červenokosteleckého zpravodaje na měsíce červenec a srpen 2023. Nenechte se zmást roztomilým překlepem na titulní stránce – distribuce tohoto vydání sice proběhla ještě v červnu, ale skutečně se jedná o prázdninové číslo. :) V aktuálním vydání najdete například:informace o právě dokončeném Centru S. P. Pia Oblastní charity Červený Kostelec a o nové službě Chráněné bydlení v Červeném Kostelci;ohlédnutí za oslavami 150 let SDH Červený Kostelec;