Červenokostelecký zpravodaj

Vydavatel:    Město Červený Kostelec, IČO: 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Odpovědný redaktor:   Jiří Mach
Spolupráce:   Ing. Jaroslav Kordina, Sylva Pavlíková, Matěj Bort
Fotografie:   Jiří Mach, Ing. Jaroslav Kordina
Grafická úprava:   Grafital s.r.o., V&H Print Hlávko s.r.o. a Jiří Mach
Kontakt:   Město Červený Kostelec, IČO: 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
    Telefon: 491 467 532, 724 757 429
    E-mail: zpravodaj@mestock.cz 

 

Vychází 1× měsíčně v nákladu 4000 ks.

Tisk V&H Print Hlávko s.r.o., Nové Město nad Metují.

Uzávěrka zpravodaje je stanovena vždy na 15. den v měsíci pro nadcházející měsíc. Výjimkou je uzávěrka lednového zpravodaje, jehož uzávěrka je stanovena na 10. prosince.

Distribuce zdarma. Zpravodaj seženete bezplatně na jednom z veřejných odběrných míst.

Inzerce

Základní údaje: Inzerci nabízíme pouze řádkovou, na formát stránky zpravodaje A4 dělený na 2 sloupce – cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků včetně mezer) 50 Kč s DPH.

Způsob platby: Hotově na pokladně MěÚ (každý měsíc zvlášť) nebo převodem z účtu. Lze vystavit fakturu.

Text inzerce: Lze předat osobně nebo poslat e-mailem na adresu zpravodaj@mestock.cz.

Datum uzávěrky: 15. den v měsíci.

Zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje

Kompletní pravidla pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje (.pdf)

 

Město Červený Kostelec nabízí k prodeji drobný majetek
Město Červený Kostelec zveřejňuje prodejdrobného hmotného majetku – použitých dýchacích přístrojů DRÄGER PSS 90. Jedná se o přetlakový typ přístroje složeného z nosiče typu PA 90 Basic, plicní automatiky PSS-P (přetlak, krátká hadice), masky Panorama Nova - S-P PC EPDM (kandahár). Revize přístroje je do 12/2018. Dýchací přístroje jsou bez tlakových lahví. K prodeji je celkem 15 kompletů za smluvní cenu 3500,- Kč za jeden kus (cena včetně DPH).Poptávku může zájemce doručit poštou na adresu prode
Plánované přerušení dodávky elektřiny 17. 4. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Bohdašín, které se bude konat: Dne Od Do 17.04.2018 7:00 19:00 Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky ele
Uzavření zubní ordinace
Ordinace MUDr. Jiřího Dománě v Č. Skalici byla k 31. 1. 2018 zrušena bez nástupce. Pokud bude Váš nový praktický zubní lékař potřebovat vaši zdravotnickou dokumentaci, můžete o ni písemně požádat na Krajském úřadě Královehradeckého kraje, odd. zdravotnictví, Pivovarské náměstí 1245, 55003 Hradec králové, případně kontaktujte paní Veselou na tel. čísle 495 817 505, která zajišťuje předávání  zdravotnické dokumentace nově zvolenému zubnímu lékaři