Červenokostelecký zpravodaj

Vydavatel:    Město Červený Kostelec, IČO: 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Odpovědný redaktor:   Kateřina Hůlková
Korektury:   Sylva Pavlíková, ad.
Fotografie:   Kateřina Hůlková, ad.
Grafická úprava a tisk:   Kateřina Hůlková (grafická úprava a sazba), V&H Print Hlávko s.r.o. (tisk), Matouš Mědílek (vizuální styl města)
Kontakt:   Město Červený Kostelec, IČO: 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
    Telefon: 491 467 532
    E-mail: zpravodaj@mestock.cz 

 

Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 ks.

Tisk V&H Print Hlávko s.r.o., Nové Město nad Metují.

Distribuce zdarma. Zpravodaj seženete bezplatně na jednom z veřejných odběrných míst.

Zasílání podkladů 
 • Preferujeme zasílání podkladů elektronickou formou na e-mailovou adresu zpravodaj@mestock.cz
 • Po obdržení podkladů zasíláme přispěvatelům potvrzovací e-mail o přijetí. V případě, že potvrzení neobdržíte, volejte na 491 467 532. 
 • Vzhledem k omezenému rozsahu tištěného zpravodaje není potvrzení o přijetí automatickým potvrzením, že bude článek otištěn. Více informací naleznete v Kompletních pravidlem pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje (viz níže). 
Uzávěrka
 • Uzávěrka zpravodaje je stanovena vždy na 15. den v měsíci pro nadcházející měsíc. 
 • Výjimkou je uzávěrka lednového zpravodaje, jehož uzávěrka je stanovena na 10. prosince.
 • Pro období letních práznin vydává Město ČK dvojčíslo červenec/srpen. Termín uzáverky je 15. června. Dalším termínem je 15. srpen a příspěvky přijaté v průběhu prádnin až do tohoto data budou zařazené do podkladů pro zářijové vydání. 
 • Informace o nadcházející uzávěrce naleznete vždy také v tiráži na zadní straně obálky Červenokosteleckého zpravodaje. 
Inzerce
 • Základní údaje: Inzerci nabízíme pouze řádkovou, na formát stránky zpravodaje A4 dělený na 2 sloupce – cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků včetně mezer) 50 Kč s DPH.
 • Způsob platby: Hotově na pokladně MěÚ (každý měsíc zvlášť) nebo převodem z účtu. Lze vystavit fakturu.
 • Text inzerce: Lze předat osobně nebo poslat e-mailem na adresu zpravodaj@mestock.cz.
 • Datum uzávěrky: 15. den v měsíci.

Zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje

Kompletní pravidla pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje (.pdf)

 

24. ledna 2024
Červenokostelecký zpravodaj 2/2024
Ve čtvrtek 1. února 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc únor 2024. V aktuálním vydání najdete například:kompletní program letošního amatérského divadelního festivalu;report z letošního novoročního běhu;podrobné aktualizovaní info týkající se výdeje nádob na plast a papír;článek o vánočním projektu "krabičky pro seniory";článek o úspěších DS NA TAHU a o výchově nové divadelnické generace;vzpomínku na 1. dělnickou olympiádu v Praze roku 2021;bohatý kulturní program na únor;.
2. ledna 2024
Červenokostelecký zpravodaj 1/2024
V úterý 2. ledna 2024 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc leden 2024. V aktuálním vydání najdete například:článek o oficiální návštěvě prezidenta republiky Petra Pavla v Červeném Kostelci;stručná pravidla nově spuštěného projektu participativního rozpočtu;stručné shrnutí hospodaření města za uplynulý rok;report o historickém úspěchu Dana Geislera na mistrovství světa v pétanque;podrobné informace ohledně svozu odpadu v roce 2024;shrnující ohlednutí za opravou kostela Sv. Jakuba
2. prosince 2023
Červenokostelecký zpravodaj 12/2023
V pátek 1. prosince 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc prosinec 2023. V aktuálním vydání najdete například:jak Červený Kostelec získal čestné uznání v přední archutektonické soutěži za zrevitalizované prostranství mezi školami;info týkající se participativního rozpočtu a spolurozhodování občanů o městských investicích;skutečně bohatý výčet kulturní nabídky pro letošní adventní čas;finální ohlédnutí za úspěšným výročním rokem Městského dechového orchestru ČK;info o tom, ja
25. října 2023
Červenokostelecký zpravodaj 11/2023
Ve středu 1. listopadu 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc listopad 2023. V aktuálním vydání najdete například:souhrnné info o předprodeji abonentek MKS na rok 2024;reportáž z vernisáže výstavy Josefa Kuldy;aktualizovanou zprávu o dalším vývoji plánované rekonstrukce knihovny;co bude dál s nádobami na plast a papír;pravidelné reporty z dění v našich školách;výsledky z utkání a turnajů;vyčerpávající katalog akcí připravovaných městským kulturním střediskem, knihovnou a dalš
25. září 2023
Červenokostelecký zpravodaj 10/2023
V pondělí 2. října 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc říjen 2023. V aktuálním vydání najdete například:důležité informace o přepravovaných změnách v odpadovém hospodářství města od roku 2024 ;výsledky 10. ročníku Běhu pro hospic;stručné info o tom, jak prestižní fotbalový pohár Ježek Cup zavítal do Kostelce;reporty z konce loňského i začátku nového školeního roku;článek o nedávno proběhlém tradičním lhoteckém posvícení;zamyšlení nad poselstvím Mezinárodního folklorního fe
4. září 2023
Červenokostelecký zpravodaj 9/2023
V pátek 1. září 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc září 2023. V aktuálním vydání najdete například:info o projektu nového domova pro seniory a proběhlé soutěži o architektonický návrh;ucelené informace o dalších komunikačních kanálech města, díky kterých budete mít stále přehled o tom, co se v Červeném Kostelci událo či chystá;podrobný přehled připravovaných akcí na měsíc září;rozhovor s novým p. kaplanem;ohlédnutí za oslavami 160 let od založení Městského dechového orche
29. června 2023
Červenokostelecký zpravodaj 7-8/2023
V pátek 30. června 2023 dopoledne vyšlo letní vydání Červenokosteleckého zpravodaje na měsíce červenec a srpen 2023. Nenechte se zmást roztomilým překlepem na titulní stránce – distribuce tohoto vydání sice proběhla ještě v červnu, ale skutečně se jedná o prázdninové číslo. :) V aktuálním vydání najdete například:informace o právě dokončeném Centru S. P. Pia Oblastní charity Červený Kostelec a o nové službě Chráněné bydlení v Červeném Kostelci;ohlédnutí za oslavami 150 let SDH Červený Kostelec;
30. května 2023
Červenokostelecký zpravodaj 6/2023
Ve čtvrtek 1. června 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc červen 2023. V aktuálním vydání najdete například:info o plánované rekonstrukci veřejného osvětlení, díky které město navíc výrazně ušetří;rozhovor s mladými sólisty Městského dechového orchestru, který letos slaví 160. výročí vzniku;report o cestě Hadářku do Chorvatska, který si v plném znění můžete přečíst také na volnočasovém webu www.ckzije.cz;zážitky z koncertního zájezdu hudebních souborů Červánek a Musica Harm
3. května 2023
Červenokostelecký zpravodaj 5/2023
V úterý 2. května 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc květen 2023. V aktuálním vydání najdete například:Junior Big Band & úspěchy žáků ZUŠ na soutěžích;rozhovor s nejstarším členem Městského dechového orchestru, který letos slaví 160. výročí vzniku;Noc kostelů 2023 a s tím související výzvu k zasílání fotografií na veřejnou výstavu;ohlédnutí za akcí Ukliďme Červený Kostelec;praktické informace z města: zprávu o činnosti rady města, přihlašování na Vítání občánků, info
31. března 2023
Červenokostelecký zpravodaj 4/2023
V pondělí 3. dubna 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc duben 2023. V aktuálním vydání najdete například:rozpis velikonočních bohoslužeb;info o novém směřování Městského dechového orchestru;zhodnocení dosavadní činnosti Klubu turistů ČK;informace k zápisu do mateřských škol;střípky z místní historie... a mnoho dalšího.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.
1. března 2023
Červenokostelecký zpravodaj 3/2023
Ve středu 1. března 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc březen 2023.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
31. ledna 2023
Červenokostelecký zpravodaj 2/2023
Ve středu 1. února 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc únor 2023.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc