Červenokostelecký zpravodaj obstál v silné konkurenci a byl oceněn

Ve čtvrtek 4. dubna proběhlo na krajském úřadě v Hradci Králové vyhlášení výsledků a předání ocenění redaktorům nejlepších zpravodajů v Královéhradeckém kraji. 

Odborná porota vybírala z více jak padesáti zpravodajů, které vydávají města a obce v kraji. V silné konkurenci se Červenokostelecký zpravodaj umístil v kategorii celobarevný zpravodaj A4  na krásném třetím místě. Oceněn byl zejména obsah a grafické zpracování zpravodaje, jak uvedla při předávání ocenění náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. Cenu si z jejich rukou převzal starosta Červeného Kostelce Rostislav Petrák a redaktor zpravodaje Jiří Mach.

Před Červenokosteleckým zpravodajem se na druhém místě umístil zpravodaj městyse Častolovice "Zdroj" a jako nejlepší byl oceněn zpravodaj "Libňatovské noviny." U těchto zpravodajů bylo oceněno především to, že obsahují věcné a stručné příspěvky, a tím zůstane více místa pro fotografie.

 

Celkové výsledky oceněných zpravodajů.

A kategorie formát A4 – celobarevný zpravodaj:

3. místo kategorie formát A4 – celobarevný zpravodaj – Červenokostelecký zpravodaj, cenu převzal starosta Červeného Kostelce Rostislav Petrák a redaktor zpravodaje Jiří Mach

2. místo kategorie formát A4 – celobarevný zpravodaj – Zdroj – zpravodaj městyse Častolovice, cenu převzal starosta Častolovic Zdeněk Praus a šéfredaktor zpravodaje Štěpán Tomašík

1. místo kategorie formát A4 – celobarevný zpravodaj – Libňatovské noviny, cenu převzal starosta Libňatova Jaroslav Pich

 

B kategorie formát A4 – celobarevné obálky:

3. místo B kategorie formát A4 – celobarevné obálky – Chlumecké listy, cenu převzal starosta Chlumce Miroslav Uchytil

2. místo B kategorie formát A4 – celobarevné obálky – Vamberecký zpravodaj, cenu převzal vamberecký starosta Jan Rejzl a předseda redakční rady Miroslav Berger

1. místo B kategorie formát A4 – celobarevné obálky – Dobrušský zpravodaj, cenu převzal starosta města Dobrušky Petr Lžíčař

 

C kategorie formát A4 – novinový tisk:

3. místo C kategorie formát A4 – novinový tisk – Horský kurýr, cenu převzala šéfredaktorka měsíčníku Zuzana Soběslavová a Vladimíra Jiroutová, členka redakční rady

2. místo C kategorie formát A4 – novinový tisk – Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic, cenu převzal šéfredaktor zpravodaje Josef Dvořák

1. místo C kategorie formát A4 – novinový tisk – Přepyšský zpravodaj, cenu převezme starostka města Zdeňka Seidelová a Jiří Králíček, člen redakční rady, který zajišťuje sazbu a grafiku zpravodaje

 

D kategorie zpravodaj malého formátu A5:

3. místo D kategorie zpravodaj malého formátu A5 – Syslojed, cenu převzali starosta Vítězslav Kapčuk a šéfredaktora Šárka Frýdová

2. místo D kategorie zpravodaj malého formátu A5 – Ohnišovský zpravodaj, cenu převzala starostka Petra Novotná

1. místo D kategorie zpravodaj malého formátu A5 – Frymburské ozvěny, cenu převzali manželé Jiří a Hana Hlaváčkovi, kteří zpravodaj redigují nepřetržitě od roku 1995 a starosta Nového Hrádku Zdeněk Drašnar

 

Zvláštní cena Redakční rady

Zvláštní cena Redakční rady – Rudnické noviny, cenu převzal předseda redakční rady Jiří Stuchlík a paní Angela Veselá, členka redakční rady a fotografka obce