Červenokostelecký zpravodaj

Vydavatel:    Město Červený Kostelec, IČO: 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Odpovědný redaktor:   Kateřina Hůlková
Korektury:   Sylva Pavlíková, ad.
Fotografie:   Kateřina Hůlková, ad.
Grafická úprava a tisk:   Kateřina Hůlková (grafická úprava a sazba), V&H Print Hlávko s.r.o. (tisk), Matouš Mědílek (vizuální styl města)
Kontakt:   Město Červený Kostelec, IČO: 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
    Telefon: 491 467 532
    E-mail: zpravodaj@mestock.cz 

 

Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 ks.

Tisk V&H Print Hlávko s.r.o., Nové Město nad Metují.

Distribuce zdarma. Zpravodaj seženete bezplatně na jednom z veřejných odběrných míst.

Zasílání podkladů 
 • Preferujeme zasílání podkladů elektronickou formou na e-mailovou adresu zpravodaj@mestock.cz
 • Po obdržení podkladů zasíláme přispěvatelům potvrzovací e-mail o přijetí. V případě, že potvrzení neobdržíte, volejte na 491 467 532. 
 • Vzhledem k omezenému rozsahu tištěného zpravodaje není potvrzení o přijetí automatickým potvrzením, že bude článek otištěn. Více informací naleznete v Kompletních pravidlem pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje (viz níže). 
Uzávěrka
 • Uzávěrka zpravodaje je stanovena vždy na 15. den v měsíci pro nadcházející měsíc. 
 • Výjimkou je uzávěrka lednového zpravodaje, jehož uzávěrka je stanovena na 10. prosince.
 • Pro období letních práznin vydává Město ČK dvojčíslo červenec/srpen. Termín uzáverky je 15. června. Dalším termínem je 15. srpen a příspěvky přijaté v průběhu prádnin až do tohoto data budou zařazené do podkladů pro zářijové vydání. 
 • Informace o nadcházející uzávěrce naleznete vždy také v tiráži na zadní straně obálky Červenokosteleckého zpravodaje. 
Inzerce
 • Základní údaje: Inzerci nabízíme pouze řádkovou, na formát stránky zpravodaje A4 dělený na 2 sloupce – cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků včetně mezer) 50 Kč s DPH.
 • Způsob platby: Hotově na pokladně MěÚ (každý měsíc zvlášť) nebo převodem z účtu. Lze vystavit fakturu.
 • Text inzerce: Lze předat osobně nebo poslat e-mailem na adresu zpravodaj@mestock.cz.
 • Datum uzávěrky: 15. den v měsíci.

Zásady pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje

Kompletní pravidla pro vydávání Červenokosteleckého zpravodaje (.pdf)

 

2. ledna 2023
Červenokostelecký zpravodaj 1/2023
V pondělí 2. ledna 2023 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc leden 2023.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
1. prosince 2022
Červenokostelecký zpravodaj 12
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc prosinec 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
1. listopadu 2022
Červenokostelecký zpravodaj 11
V úterý 1. listopadu 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc listopad 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
30. září 2022
Červenokostelecký zpravodaj 10
V pondělí 3. října 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc říjen 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
1. září 2022
Červenokostelecký zpravodaj 9
Ve čtvrtek 1. září 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc září 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
1. července 2022
Červenokostelecký zpravodaj 7 a 8/2022
V pátek 1. července 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíce červenec a srpen 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
1. června 2022
Červenokostelecký zpravodaj 6/2022
Ve středu 1. června 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc červen 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
2. května 2022
Červenokostelecký zpravodaj 5/2022
V pondělí 2. května 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc květen 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
31. března 2022
Červenokostelecký zpravodaj 4/2022
V pátek 1. dubna 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc duben 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
28. února 2022
Červenokostelecký zpravodaj 3/2022
V úterý 1. března 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc březen 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
2. února 2022
Červenokostelecký zpravodaj 2/2022
V úterý 1. února 2022 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc únor 2022.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc
3. ledna 2022
Červenokostelecký zpravodaj 1/2022
V pondělí 3. ledna 2021 dopoledne vyšel Červenokostelecký zpravodaj na měsíc leden 2021.Chytrý zpravodaj naleznete na stránkách Mobilního rozhlasu. Pdf verzi Červenokosteleckého zpravodaje lze stáhnout pomocí odkazu, který se nachází pod článkem.Seznam odběrných míst najdete na stránce věnované zpravodaji. Příjemné čtení přeje redakc