Červený Kostelec je Čistou obcí roku 2019

Červený Kostelec se umístil na druhém místě v soutěži Čistá obec za rok 2019 v kategorii nad 2000 obyvatel. Město tak získalo titul "Čistá obec 2019". Tohoto ocenění udělené Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., si velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se o soutěž obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů. Červený Kostelec je v Královéhradeckém kraji druhým nejlepším městem nad 2000 obyvatel za rok 2019 v třídění odpadů, respektive dosahuje výtěžnosti přes 78 kg vytříděných odpadů na 1 obyvatele města za rok. Toto je zvláště zásluha všech obyvatel města Červený Kostelec. Je patrné, jaký přístup obyvatelé města k odpadům mají. Jak je třídí a vědí, kam je odložit, kde shromažďovat, kdy se odpady svážení, znají sběrný dvůr a vše co kolem odpadů souvisí. Město se služby související s nakládáním s odpady a jejich svozem a odstraňováním snaží stále zefektivňovat, zlepšovat a rozšiřovat také ve spolupráci s partnery, zvláště se svozovou firmou a výkupnou odpadů ve městě. Je stále na čem pracovat. O to více si ceníme získaného ohodnocení. Děkujeme všem občanům města za to, že v Červeném Kostelci třídí odpad a odkládají jej na místa k tomu určená. Jedná se již o 14. ročník této soutěže. V historii soutěže se Červený Kostelec již umístil v roce 2017 na prvním místě ve své kategorii.

S umístěním na druhém místě souvisí finanční dar v hodnotě 55.000,- Kč, které budou použity na zlepšení odpadového hospodářství našeho města. Červený Kostelec rovněž blahopřeje Městu Solnice a Městu Svoboda nad Úpou, která dosáhla prvního a třetího místa a také blahopřeje ostatním obcím za jejich přední umístění v této soutěži v ostatních kategoriích. Kompletní výsledky soutěže za rok 2019 lze nalézt na webu ww.cistykraj.cz.

Ohodnocení v soutěži Čistá obec za rok 2019 pro město je ohodnocením zvláště vás všech občanů našeho města, za což vám patří velké díky.