Červený Kostelec rozdává zájemcům - občanům města zahradní kompostéry

Červený Kostelec rozdává zájemcům - občanům města zahradní kompostéry

Město Červený Kostelec v rámci projektu s názvem: „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený Kostelec“, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, v současné době rozdává občanům města Červený Kostelec zahradní kompostéry. Celkem je k dispozici 460 kusů kvalitních zahradních kompostérů o objemu 1050 l nebo 2000 l. Tím město Červený Kostelec podporuje systém domácího kompostování.

Získat kompostér je možné uzavřením smlouvy o výpůjčce a následném darování mezi občanem a městem. Vyzýváme tedy občany města, kteří projevili svůj zájem o kompostér (přihlásili se o kompostér), aby se osobně dostavili k uzavření příslušné smlouvy na Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, nejpozději do 20.12.2019. Pro uzavření smlouvy a poskytnutí kompostéru platí pravidla, která jsou zveřejněna v zářijovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje (např. složení vratné kauce 200,- Kč, atd.).

Výdej kompostéru, případně jeho dovezení na pozemek v Červeném Kostelci, zajišťuje Městský úřad Červený Kostelec, odbor místního hospodářství, na adrese: Sadová 1293, Červený Kostelec (ohrada). Výdej kompostéru probíhá každý pracovní den od pondělí do pátku v čase od 13 do 14 hodin. Dovoz kompostéru bude uskutečněn do 14 dní od podpisu smlouvy.

Podmínky získání zahradního kompostéru pro další zájemce – občany města Červený Kostelec, jsou zveřejněny v říjnovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje.

Přihlásit se o kompostér je možné vyplněním přihlášky zveřejněné v říjnovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje ročníku 2019 a odevzdáním na podatelně Městského úřadu Červený Kostelec. Platí pravidlo, kdo podá přihlášku dříve, má větší naději kompostér získat. Kompostéry se budou vydávat do volné kapacity.

Získat kompostér je možné uzavřením smlouvy o výpůjčce a následném darování. K uzavírání smluv dochází s přihlášenými v kanceláři Městského úřadu Červený Kostelec, odboru výstavby a životního prostředí. Je tedy nutné, aby každý, kdo se přihlásil o kompostér, se následně dostavil osobně do kanceláře odboru výstavby a životního prostředí k podepsání smlouvy. K uzavírání smluv pro další zájemce bude probíhat nejpozději až do 20.12.2019.

Ne každý přihlášený má na kompostér nárok. Kdo se přihlásí dříve, má větší naději kompostér získat. Zda máte po přihlášení na kompostér nárok je možné si ověřit telefonicky na čísle 491 467 544. Přehled přihlášených občanů města, kteří mají na kompostér nárok se pravidelně aktualizuje. Pokud jste řádně přihlášeni a v současné době na kompostér nárok nemáte, je možné, že tento nárok budete mít později.