Český svaz včelařů

Český svaz včelařů

Včelařský spolek v Červeném Kostelci byl založen dne 6. ledna 1899 (v předposledním roce 19. století) s cílem, jak praví zápis, rozšiřovat a zvelebovat včelařství v našem kraji. Kdo chce dobře včelařit, měl by se vyzbrojit znalostmi teoretickými a pak praktickými. K poučení slouží knihy, časopisy, různé tiskoviny a přednášky. S tím vším se můžete seznámit každou první neděli v měsíci v restauraci Divadlo v Červeném Kostelci, kde pořádáme od 9.00 hod. pravidelné včelařské besedy. Účastnit se může každý, kdo má zájem o včely, tedy i nečlenové základní organizace. Včelařská organizace sdružuje včelaře nejen z Červeného Kostelce, ale i z dalších částí města (Horní Kostelec, Olešnice, Stolín, Bohdašín) a dalších obcí Slatina nad Úpou, Litoboř, Červená Hora, Zábrodí.

Historie

Zájem o chov včel na Červenokostelecku byl od nepaměti. Dostatek smíšených lesů, nadbytek různých keřů, různých druhů stromů, mnoho úhorů a mezí dávalo včelaření dobré podmínky. Včelařilo se tenkrát primitivně, povětšině v klátech, avšak i do včelařství se ponenáhlu začaly prosazovat nové metody. Včelaři se dovídali o nových směrech ve včelaření, o překvapivých novinkách, o Dzierzonově rozběrném díle, slyšeli o vynálezu Hruškova medometu, o Prokopově mateří mřížce a o Mehringových mezistěnách. Rozšiřovali se různé nové úly a zkoušely se nové provozní metody. Zprávy o těchto novinkách se sháněly na všech stranách. Tím si můžeme vysvětlit tehdejší veliký zájem o schůze a jiné srazy, na které se jezdilo do vzdálených míst. Od roku 1868 včelaři z Č. Kostelce a okolí navštěvovali všechny schůze v Jaroměři, kde byl toho roku založen včelařský spolek. Tento spolek sdružil včelaře ze širokého okolí od Dvora Králové, Úpice, Č. Kostelce, Č. Skalice, Nového Města nad Metují a Náchoda. Vzhledem k velikému obvodu se střídaly schůze na různých místech. Plných 30 roků docházeli červenokostelečtí včelaři do vzdálených míst za novými poznatky a počet včelařů se stále zvyšoval. Z přátelských vztahů vznikla na konci minulého století myšlenka založit pro Č. Kostelec a okolí vlastní včelařský spolek.

Na popud místního děkana p. Vincence Dvořačka byla na den 6. ledna 1899 svolána I. valná hromada do hostince Centrálka, na které se sešlo 23 včelařů z Červeného Kostelce a okolí.

Po proslovu p. děkana, ve kterém poukázal na účelnost a užitečnost sdružování a poznávání pokrokových metod ve včelaření, byl zvolen výbor a přijaty stanovy spolku.

Oficiální stránky Českého svazu včelařů

http://www.vcelaricervenykostelec.7x.cz/

Na stránkách najdete

  • akce pořádané spolkem na daný rok,
  • počty včelstev v ZO ČSV v okrese Náchod,
  • zdravotní stavy včelstev,
  • vznik medu, cukernatění, falšování medu…,
  • odkazy na různé stránky se související tematikou.