2017 Kultura a sport nás sbližuje

 

 

Město Červený Kostelec je členem Euroregionu Glacensis, který má za úkol propojovat Česko-Polské příhraničí. Proto město Červený Kostelec připravilo ve spolupráci s městským kulturním střediskem a sportovci řadu akcí, které měly za cíl nastartovat spolupráci spolků partnerských měst i nad rámec projektů Euroregionu Glacensis. Tento cíl se červenokosteleckým spolkům podařil. Do projektu byli v roce 2017 zapojeni červenokostelečtí turisté a městský dechový orchestr.

První setkání městského dechového orchestru pod vedením Hany Řezníčkové Kukulové a polskéhé orkiestry denty dirigenta Anrzea Mazura proběhlo 21. ledna v Divadle J. K. Tyla u nás v Kostelci na akci s názvem Novoroční koncert. Koncert obohatilo vystoupení pěveckého sboru Červánek pod vedením sbormistryně paní Evy Kubečkové. Díky projektu dechový orchestr získal nové uniformy, ve kterých jste je už mohli spatřit při jejich hudebních vystoupeních.

V měsíci dubnu vyjel náš dechový orchestr do partnerského města Zabkowice Ślaskie, kde zpestřil opět společně s polskými kolegy velikonoční jarmark. Návštěvníci jarmarku jejich vystoupení ocenili velkým potleskem. Při této akci se zrodil nápad vystoupit na severu Polska v partnerském městě Zabkowic ve městě Slawně, které pořádá festival dechových muzik, a navíc v plánovaném termínu i oslavy 700 let od založení města. 

Další akcí v rámci projektu "Kultura a sport nás sbližuje" byl výjezd červenokosteleckých turistů pod vedením Otty Ressla do Zabkowic Ślaskich, kde naši turisti strávili krásný květnový den na "špacíru" po okolí Zabkowic.

Druhé setkání "dechovek" v Červeném Kostelci proběhlo v květnu v rámci promenádních koncertů ve Smetanových sadech. Atmosféru tohoto vystoupení obohatily mažoretky z taneční školy Bonifác ze Rtyně v Podkrkonoší.

V červnu to pak byli polští turisté, kteří si nemohli nechat ujít celorepublikovou akci připravovanou červenokosteleckými turisty s názvem pochod Jakuba Haliny. I toto setkání proběhlo na jedničku a spokojenost byla na obou stranách.

Další setkání turistů na sebe nedalo dlouho čekat. Uskutečnilo se ve čtvrtek 17. srpna, kdy přijeli znovu polští turisté, aby se prošli po Ratibořicích a Dolině babuchy (jak říkají polští přátelé Babičinu údolí). A protože v tomto termínu probíhal MFF, nenechali si ujít ani vystoupení našich a zahraničních souborů a mši svatou. Takto nabitý program však nelze stihnout za jeden den a tak jsme se s našimi polskými přáteli rozloučili až v neděli odpoledne.

Poslední akcí pro turisty, která byla podporovaná Euroregionem Glacensis, byla dvoudenní návštěva Zabkowic. Červenokostelečtí turisté navštívili nedaleké městečko Niemcze a Křížový kámen. Druhý den se zúčastnili Procesí ze Zabkowic do Barda. Nad rámec akcí ERG byla i návštěva čtyřčlenné delegace turistů z Červeného Kostelce na slavnostním zasedání PTTK Zabkowice, kde naši turisti obdrželi za přítomnosti předsedy PTTK z Waršavy ocenění za příkladnou příhraniční spolupráci.

Závěr projektu "Kultura a sport nás sbližuje" byl pro naši "dechovku" v polovině prosince. 16 prosince vystoupili naši hudebníci na adventních trzích v Zabkowicích a přispěli tak k příjemné atmosféře adventního času. Hned druhý den 17. prosince přijel polský orchestr do Červeného Kostelce a obohatil svým vystoupením Stříbrnou neděli.

Jak jsem se mohl několikrát osobně přesvědčit, vynaložená částka bezmála půl milionu korun na pořádání výše uvedených akcí, které jsou dotovány z 85% EU, nebyla zbytečná. Umožnila naplnit smysl projektu a přinesla ještě něco navíc. Byla navázána nová přátelství, která doufám, budou i po ukončení projektu stále pevná. Rád bych poděkoval všem, kteří se na projektu podíleli a doufám, že se nám podaří pro tento rok získat z ERG další finanční podporu a rozšířit tak řady spolků, které budou mít zájem na Česko - Polské spolupráci.

 

Richard Bergmann

 

Související články:

Zveme vás na novoroční koncert městského dechového orchestru s polskými přáteli z města Ząbkowice Śląskie

Novoroční koncert městského dechového orchestru s polskými přáteli

Polští turisté okusili, jak "chutná" český dálkový pochod.

Červenokostelečtí turisté přivítali PTTK Zabkowice

Spolupráce turistů PTTK a KČT pokračuje

Vánoční jarmark u polských partnerů

Stříbrná neděle nabídla nejen trhy, ale i bohatý kulturní program