2018 Přátelství bez hranic

2018 Přátelství bez hranic

„PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001385 Město Červený Kostelec je členem českopolského regionu s názvem Euroregion Glacensis. V rámci činnosti tohoto euroregionu město opět využilo dotační možnosti a pomocí mikroprojektu s názvem „Přátelství bez hranic“ propojilo spolupráci našich červenokosteleckých spolků a spolků z našeho partnerského města Ząbkowice Śląskie.

 

Městský dechový orchestr navázal na předchozí spolupráci se svými polskými kolegy z partnerského města Ząbkowice Śląskie společným Promenádním koncertem, který se uskutečnil v neděli 27. 5. 2018. Hudebníky tanečně doprovodily i místní mažoretky MERIAN a tomu všemu odhadem přihlíželo téměř 400 diváků.

Spolupráce obou dechových těles pod vedením Hany Řezníčkové Kukulové a Andrzeja Mazura pokračovala dvěma koncerty před Vánocemi. První se uskutečnil v sobotu 15. 12. 2018 v Polsku a druhý v neděli 16. 12. 2018 na městské tržnici v Červeném Kostelci. Díky této spolupráci jsme obohatili program, který pro naše obyvatele tradičně připravujeme na stříbrnou neděli.  V neděli 15. 12. 2018 do Polska vyjel i místní pěvecký sbor Červánek pod vedením sbormistryně Evy Kubečkové. Jak je na všech jejich zájezdech zvykem, tak i u našich polských partnerů sklidil obrovský úspěch.

 

Další spolupráce pokračovala mezi spolky turistů. První společné setkání 21. 4. připravil Klub turistů Červený Kostelec na 43. ročníku turistického pochodu Hadařská 25. V rámci trasy o délce osmnácti kilometrů společně turisté navštívili výstavu biblí. Pak již následovala cesta se zastávkami na Končinách a Bohdašíně, kde byli turisté z Polska seznámeni s historií těchto míst. Následovala komentovaná prohlídka bunkru TS-20, kterou všichni ocenili. Po návratu do Kostelce byl společný den zakončen večeří, při které se již plánovaly další společné akce.

První akcí našich polských partnerů z PTTK Zabkowice byla 24. – 27. 5.  „Po stopách husitů v Dolním Slezsku“. Program na každý den byl pečlivě připravený a naši turisté mohli poznat nová místa a seznámit se s historií Dolního Slezska. Součástí programu byla i návštěva staré kolejky k pevnosti Stříbrná hora, klášter Hendrikow, starobylé město Niemczy a palác princezny Mariany Oranžské v Kamenci.

Druhou akcí pořádanou Klubem turistů Červený Kostelec bylo „Čtyřdenní setkání“ v rámci mezinárodního folklorního festivalu. Ve čtvrtek 16. srpna byla po příjezdu a ubytování vycházka kolem kosteleckých rybníků. V pátek si turisté společně prohlédli provoz pivovaru Opat a pivovarské muzeum s odborným výkladem v polštině. Následovala návštěva Broumova včetně návštěvy nejstaršího dřevěného kostela. Dalším bodem programu byla stolová hora Ostaš a při návratu do Kostelce turisté navštívili hronovský park a rodný domek A. Jiráska. Sobotní program začal návštěvou mše svaté v přírodním festivalovém areálu, po ní proběhlo setkání se starostou a místostarostou města. Následovala procházka městem, při které si turisté prohlédli hrob Viktorky, Domek Boženy Němcové a další zajímavosti Červeného Kostelce. Zbytek dne turisté strávili s programem MFF (mezinárodního folklorního festivalu) završeném večerním galapředstavením. V neděli si turisté prohlédli festivalový průvod. Celé čtyřdenní setkání bylo zakončeno ve Velkém Poříčí v prostoru kamenné sestavy velkých megalitů a následným výstupem na rozhlednu Signál.

Poslední turistická akce, která byla zařazena do mikroprojektu „Přátelství bez hranic“, proběhla v neděli 9. září. Výjezd padesáti turistů do partnerských Zabkowic na česko-polsko-německé setkání. Turisté společně vyrazili na třináctikilometrový úsek cesty do Potworowa, kde byla příjemná zastávka s bohatým občerstvením a následovala cesta do Barda.  Závěr setkání proběhl v bardské poutní bazilice pěveckým koncertem.

Součástí mikroprojektu „Přátelství bez hranic“ byly i sportovní akce zaměřené na volejbal.

První akcí tohoto druhu byl volejbalový turnaj pro děti, který se uskutečnil 7. - 8. 4. 2018. V sobotu 7. 4. přijeli v dopoledních hodinách přátelé z polských Ząbkowic Śląskich na první společnou sportovní akci. Dvoudenní akci začala dopoledním společným tréninkem, který byl směřován na seznamovací hry, dále následoval odpolední trénink na volejbalové činnosti. V neděli byl na programu volejbalový turnaj pro děti. Děti byly rozděleny na mladší a starší. Starší doplněné družstvem z českoskalického Ruchadla Zájezd hrály turnaj v šestkovém volejbalu v sokolovně a mladší doplněné o týmy z Broumova, Hronova, Náchoda, Trutnova a Nového Města nad Metují soupeřily v barevném minivolejbalu. Po oba dny panovala výborná přátelská nálada a největší odměnou byly úsměvy na tvářích všech dětí po vyhlášení turnajů!

Druhá společná volejbalová akce se uskutečnila 1. - 2. 6. 2018, kdy červenokostelečtí volejbalisté vyrazili do polského partnerského města Ząbkowice Śląskie, kde je čekaly 2 dny volejbalu. První den absolvovali společné tréninky, kde si vyzkoušeli trénování pod polskými trenéry. Nechyběla ani prohlídka města a doprovodný program. Druhý den byl na programu turnaj. V turnaji byli účastníci rozděleni do věkových kategorií a odehráli samotný turnaj. Během dvou dnů byla vytvořena nová přátelství a utužena přátelství vzniklá z předchozích setkání.

 

Další akcí v rámci česko-polské spolupráce byl turnaj pro muže, který se konal 9. 9. 2018 v červenokostelecké sportovní hale. Původní záměr mít turnaj z 5 družstev (Červený Kostelec, Hronov, Dvůr Králové nad Labem, Ząbkowice Śląskie, Kudowa Zdrój) bohužel vlivem marodky nedopadl, a tak se pořádal turnaj 4 družstev. ZTS Ząbkowice postavil 2 družstva a jedno družstvo vytvořil VK Hronov a druhé Červený Kostelec. Kvalita polského celku coby favorita se potvrdila, a tak si tým ZTS 1 odnesl první místo. Druhé místo putovalo do Hronova, třetí zůstalo v Červeném Kostelci a na nepopulárním bramborovém místě skončil tým ZTS 2. Po celý turnaj panovala přátelská atmosféra.

Hned následující víkend členové našeho volejbalového spolku strávili v rámci mikroprojektu  v polských Ząbkowicích. Program dvoudenního setkání byl následující. Po sobotním příjezdu a ubytování byl společný trénink. Úvodní rozcvička byla velice pestrá a využívala moderní prvky (kettle-bell, roller). Následoval společný trénink zaměřený převážně na příjem. Na konec tréninku se vytvořila 2 smíšená družstva a odehrál se jeden set. Druhý den byl na programu miniturnaj 3 týmů, kdy ZTS postavil 2 družstva a Červený Kostelec 1. Konečné pořadí tak skončilo takto: 1. místo ZTS, 2. místo ZTS 2, 3. místo Volejbal Červený Kostelec.

V závěru mi dovolte, abych poděkoval Richardu Bergmannovi, který se o tento projekt staral, dále děkuji Tomáši Šimkovi za zajištění kulturních akcí, Tomáši Jiráskovi za zajištění sportovních akcí, Ottovi Resslovi za turistická setkání a Haně Řezníčkové Kukulové za spolupráci dechových orchestrů.

Celkové maximální výdaje tohoto mikroprojektu byly stanoveny na 22 629,06 €. Dotace EFRR činila 85% z celkových způsobilých výdajů.  Tento projekt „Přátelství bez hranic“ byl realizován z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko. Děkuji tímto Euroregionu Glacensis za podporu.                   

Rostislav Petrák (starosta města)

Promenádní koncert Městského dechového orchestru s polskými přáteli

Promenádní koncert s polskými přáteli se vydařil

Vánoční jarmark u polských partnerů

Stříbrná neděle přilákala stovky návštěvníků

Volejbalový turnaj pro děti

Výměna volejbalových zkušeností pokračovala

Česko-polský volejbal v září