2019 Sport a kultura nás baví

 Logo

Sport a kultura nás baví, číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001790 

 


"Projekt si klade za cíl zvýšit intenzitu a prohloubit a rozšířit spolupráci komunit i občanů partnerských měst na různých platformách života. Aktivity projektu jsou zaměřeny na několik cílových skupin: členy dechových orchestrů a divadelníků, sportovce, turisty a obyvatele partnerských měst a okolí".

První akcí v roce 2019 bylo setkání mladých fotbalistů, které proběhlo 16.3. v Červeném Kostelci. Během celého dne se s polským klubem Orlik Zabkowice Slaskie utkali v kategoriích 2011, 2010 a 2006. Kostelecký oddíl vyhrál kategori 2011 a 2006, kdežto prvenství v kategorii 2010 putovalo do Zabkowice Slaskie. V očekávání jsou odvetná utkání, která proběhnou 27.4. u polského partnera. 

Druhou akcí v rámci spolupráce s polskými Zabkowice Slaskie byla 7. 4. návštěva polského klubu ZTS Zabkowice Slaskie na volejbalovém turnaji dětí nazvaném Jarní turnaj nadějí. Během jednoho dne se ve sportovní hale v Červeném Kostelci účastnilo okolo 120 dětí turnaje v 2 kategoriích. Kromě týmu Kostelce a Zabkowic se v turnaji ukázaly týmy z Trutnova, Náchoda, Nového Města nad Metují, Hronova, Rtyně v Podkrkonoší, České Skalice a Broumova. V Mladší kategorii si prvenství odvezl tým z polských ZTS Zabkowice Slaskie a ve starší kategorii putovalo prvenství do klubu SK Náchod. 

 

V dubnu proběhly v rámci partnerství ještě dvě akce. Dne 27. 4. se vydali mladí fotbalisté do Polska, kde je čekal celodenní turnaj. Kostelečtí borci se předvedli ve výborném světle a ve 3 kategoriích vybojovali 1. místa.

 

Rovněž 27. 4. pořádali turisté tradiční pochod "Hadařská 25", kterého se přijel účastnit celý autobus polských turistů. Protože je rok 2019 spojen s oslavami 100 let turistiky v Červeném Kostelci, nemohla účast polského PTTK chybět. Obě strany si celý den náležitě užily.

Druhou turistickou akcí bylo společné putování po středověkých řemeslech na území Dolního Sazka, které připravili polští turisté. Tato akce se konala od 16.5. - 19.5. a turisté navštívili zlaté doly, středověký technologický park a další památky v oblasti Dolního Slezka. 

Rovněž další dvě akce byly v turistickém duchu. První z nich proběhla od 15. 8. - 18. 8. a pořádali ji kostelečtí turisté pro polskou stranu. První den po příjezdu proběhla vycházka okolím Červeného Kostelce a poté následovala přednáška o Bali. Druhý den proběhl výlet do Náchoda na prohlídku pivovaru Primátor a následně přesun na Žernov, odkud už po svých do Babiččina údolí. Celý den byl zakončen večerní zábavou s country kapelou. Sobotní den byl zahájen festivalovou mši v areálu MFF a následovalo setkání se starostou a místostarostou. Po zbytek dne se turisté bavili představeními v rámci MFF i návštěvou domku Boženy Němcová. Poslední den proběhla návštěva Náchodského zámku a procházka v jeho okolí a následný odjezd polských turistů domu.

Celkově čtvrtou turistickou akcí v roce 2019 byl již šestý ročník obnovené pouti Zabkowice – Potworow – Bardo (Warta). V sobotu 7. září vyjelo v 7 hodin 45 účastníků do Zabkowic. Díky neustávajícímu dešti se rozdělili na
dvě skupiny. Jedna i přes nepřízeň počasí vyrazila pěšky a druhá nejdříve navštívila muzeum Frankenštejna, Zabkowický hrad a pak vyjela autobusem do Potworowa, kde se obě skupiny setkaly. V Potworowě je pro účastníky poutě vždy připraveno kvalitní pohoštění na načerpání sil na další část cesty. Z Potworowa na Wartu pak již až na malé výjimky vyrazili všichni pěšky. V bazilice v Bardě se společně zúčastnili mše, po které byl pro účastníky
připraven koncert chorálového sboru z Wroclawi. I přes nepřízeň počasí se večer všichni vraceli spokojeni z pěkně prožitého dne.

 

Poslední dvě akce v roce 2019 proběhly v režii volejbalu. První akcí byl 9. 11. výjezd kosteleckých minivolejbalistek na turnaj v Zabkowice Slaskie, který byl pořádaný pod patronací polského velkoklubu Impel Wroclaw. Rozdílné pojetí v dětském minivolejbalu v Polsku a v ČR byl pro kostelecké hráčky zprvu komplikovaný a musely se srovnávat s rozdílnými pravidly. V průběhu dne si ale zvykly a byly polským družstvům rovnocennými soupeřkami. 

Poslední sportovní akcí roku 2019 bylo soustředění česko-polských volejbalistek v Červeném Kostelci. V sobotu 30. 11. po příjezdu a ubytování Poláků byl naplánovaný oběd a po obědě 2 bloky společných tréninků. Poté následovala společná večeře. Druhý den se rozběhl turnaj, kdy se hrálo ve 2 kategoriích. V Šestkovém i čtyřkovém volejbale polský partner přehrál kostelecké svěřenkyně a odvezl si tak lepší umístění. 

Třetím rokem pokračovala spolupráce Městského dechového orchestru se svými polskými kolegy z partnerského města Ząbkowice Śląskie.
První společný koncert se odehrál přesně na Den české státnosti při příležitosti Svatováclavské slavnosti.  Společně s orchestry vystoupili také mažoretky Merian a početné diváky potěšilo i vystoupení členů historického šermu Manové Přemysla Otakara. Děti mohly shlédnout pohádku O veliké řepě nebo si v dětských dílničkách vyrobit např. lampión, který následně využily při lampionovém průvodu a hledání pokladu. Program zakončila ohňová show a vystoupení KoALA párty bandu.

Spolupráci s polskými kolegy si vyzkoušeli i místní divadelníci ze spolku NA TAHU. 25. října nejprve dovezli své představení O Frankovce a Anděl, Čert a Kača do partnerského města Ząbkowice Śląskie a následně polští ochotníci přivezli 2. listopadu hru Czupurek do našeho divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Spolupráce dechových orchestrů pokračovala také při adventu. Nejprve 14. prosince Městský dechový orchestr odjel koncertovat do partnerského města a následně 15. prosince obě tělesa zahrála na červenokosteleckém Adventním jarmarku. Na vystoupení poté navázali pestrým kulturním programem další umělci, jako např. vystoupení andělů na chůdách, koncert nejslavnějšího dvojníka Waldemara Matušky Vladimíra Nerušila, který zazpíval také vánoční písně a koledy, skupina Klapeto atd.