​​​​​2022 „Hry bez hranic“

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002906 

Hry bez hranic v Červeném Kostelci 
V sobotu 9. července se odehrál v areálu kempu Brodský den plný sportu a zábavy v netradičních sportech. V rámci mikroprojektu z Euroregionu Glacensis s názvem Hry bez hranic se uskutečnili dopolední soutěžní klání červenokosteleckých dětí, kteří změřili síly s polskými kolegy z Žabkovic. Oficiální zahájení proběhlo v 10:00 hodin a až do 12:30 se soutěžilo například v curlingu, fotbalovém kulečníku, střelbě z luku na maxi kuželky. Také byla připravena atrakce super SUMO, laser game, rodeo býk a další atraktivní soutěže. V odpoledních hodinách si všechna připravená sportoviště včetně dračích lodí mohla vyzkoušet veřejnost a užít si tak zábavný den plný netradičních sportovních aktivit.