2023 Poznáváme svého souseda

Registrační číslo:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_036/0003254

Město Červený Kostelec je členem Euroregionu Glacensis, který má za úkol propojovat Česko-Polské příhraničí. Proto město Červený Kostelec připravilo dvě velké akce pro místní turisty a jejich kolegy z partnerského města Ząbkowice Śląskie. Díky těmto akcím jsme rozšířili spektrum integračních aktivit a možnosti na trávení volného času v našem městě. Navíc díky realizaci mikroprojektu vznikly i nové přátelské vztahy mezi obyvateli obou měst.

Čtyř denní setkání v srpnu 2022

Termín: 18. – 21. 8. 2023

Letošní čtyřdenní setkání proběhlo v rámci projektu ,,Překračujeme hranice - Poznáváme svého souseda“. Projekt je spolufinancován z prostředků evropského fondu regionálního rozvoje Euroregionu Glacensis. Akci jsme zahájili ve čtvrtek 18. srpna odpoledne, kdy přijelo 51 Poláků, které přivítalo 45 našich členů. Po ubytování hostů jsme si ještě všichni společně vyšli na podvečerní vycházku kolem červenokosteleckých rybníků. Druhý den se nás sešlo po ránu v kempu celkem 93 a odjeli jsme autobusy směr Nový Hrádek. Vyšli jsme k rozhledně Šibeník, která je vybudována z větrné elektrárny a svým provedením a místním infocentrem zaujme každého návštěvníka. Dále vedla naše cesta do Nového Města nad Metují, kde jsme vystoupali na zámeckou věž Máselnici, odkud jsou vidět nádherné výhledy do širokého okolí. Večer jsme pak strávili společně ve vodnické restauraci s hudbou country kapely Krvesaj. V sobotu, třetí den našeho setkání, jsme společně zahájili na festivalové mši, po které proběhlo krátké setkání se starostou a místostarostou města. Následovala komentovaná prohlídka kostela a Domku Boženy Němcové. V pravé poledne jsme vystoupali na kostelní věž. Po zbytek dne jsme se věnovali programu Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci. V neděli nám počasí trochu narušilo program, dobrou náladu však ani náhodou, a tak jsme zvesela vyrazili na náchodský zámek. Po prohlídce zámeckých exteriérů i interiérů jsme se s našimi přáteli rozloučili a každá skupina se vydala ke svému domovu. Rozloučení ale nebylo na dlouho. Již v sobotu 3. září jsme v sedm hodin nastupovali do našeho autobusu, který nás odvezl do Zabkowic na devátou Pielgrzymku Zabkowickou. Je to vlastně pouť ze Zabkowic do Barda, bývalé Warty, kterou přátelé z PTTK před devíti roky obnovili. Letos pro nás připravili zcela novou první polovinu trasy s náročným výstupem na Wilczak přes Buczek do Breznice. Ti, co se necítili na náročný začátek trasy, odjeli autobusem na prohlídku Stříbrné hory. Všichni jsme se pak sešli v Breznici, kde pro nás bylo připraveno občerstvení. Po příjemné přestávce jsme vyšli na druhou část naší procházky do Barda. Návštěva krásné bardské baziliky, pielgrzymková bohoslužba, to je tradice této akce. Na závěr ještě navštívíme hospůdku vedle baziliky, kde se rozloučíme, a již se těšíme na společné akce v příštím roce.

Hadařská 25

Termín: 22. 8. 2023

V rámci mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, v projektu Poznáváme svého souseda, přivítal Klub turistů Červený Kostelec 22.dubna na akci Hadařská 25 padesát turistů z partnerského města Zabkowice. Za krásného jarního počasí přijel v ranních hodinách autobus polských turistů k sokolovně, kde byli všichni srdečně přivítáni. Po krátké poradě, na které jsme se seznámili s trasou pochodu, jsme všichni společně vyjeli nejdříve do Rtyně v Podkrkonoší, kde jsme měli objednanou zajímavou prohlídku historické věže a místního kostela. Pak jsme již vyrazili pěšky směr podhradí a hrad Vizmburk, kde bylo pro všechny připravené dobré občerstvení. Po občerstvení následovala velice zajímavá, komentovaná, prohlídka hradu. Cestu zpět jsme nastoupili společně, ale do cíle přicházeli česko-polské skupinky dle svých fyzických možností během jedné hodiny. U sokolovny v Kostelci byhrávala country kapela Krvesaj, která přispěla k dobré pohodě v cíli, včetně společných tanečků. Krásně prožitý den byl zakončen posezením a společnou večeří, při které jsme si naplánovali další akce na obou stranách hranic.