Anežka Marková

Anežka Marková

Anežka Marková byla oceněna v roce 2020. Narodila se 20. ledna 1930 v tiskařské rodině v Praze. Celým jejím životem ji provází společenské aktivity, jak v oblasti kulturní, tak i tělovýchovné. Ve svých čtrnácti letech získala titul cvičitelka všestrannosti IV. a Ill. třídy v Československé obci sokolské. V padesátých letech se provdala do Červeného Kostelce.

Zde začala pracovat v oddílech jako cvičitelka předškolních dětí, mladšího žactva, staršího žactva i žen. Získala titul cvičitelky lI. třídy všestrannosti České obce sokolské. Před třiceti lety byla znovuzakladatelkou Tělocvičné jednoty Sokol Červený Kostelec společně s bratry Vejrem, Hubkou, Kejklíčkem a sestrami Ansorgovou a Schroderovou. Během své bohaté činnosti v jednotě byla oceněna jako třetí nejlepší cvičitelka v republice. Pracovala i v župě Podkrkonošské - Jiráskově jako místonáčelnice a zapisovatelka. Ve svých osmdesáti letech se dokázala postavit před své cvičenky a vést hodiny. Její ambice zasahovaly i do oblasti kulturní, kde komentovala některé hudební akce a byla členkou hudebního tělesa Záboj.

Děkujeme Anežce za její bohatou činnost, kterou přinesla městu Červený Kostelec.

Medailonek Anežky Markové: https://youtu.be/jtmH0iqzH0E