Červený Kostelec 100× jinak

Máte-li v archivu fotografii, zachycující naše město vaším osobitým pohledem, pošlete nám ji na adresu zpravodaj@mestock.cz nebo ji ve fyzické podobě (snímky nevracíme) přineste na MěÚ, odbor informatiky.

Z doručených snímků vybereme každý měsíc dva, které zveřejníme v Červenokosteleckém zpravodaji a na webu města.

Sejde-li se vašich fotografií větší množství, zvažujeme jejich výstavu.

Snímek musí mít splňovat tato pravidla:

  • velikost: min 1200×800 px při DPI 300
  • téma: musí se alespoň částečně dotýkat Červeného Kostelce
  • obsah: musí splňovat etické normy
  • autorství: musí být uvedeno, včetně kontaktní adresy (stačí platná e-mailové adresa)
  • popis: ke každému snímku uveďte vlastní popis toho, co fotografie znázorňuje
  • termín: shodný s uzávěrkou, tedy 15. den v měsíci

Těšíme se na vaše příspěvky.