Českobratrská církev evangelická

Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické Červený Kostelec

Bohoslužba probíhá v 8:30 v neděli každý týden v Domě s pečovatelskou službou U Jakuba.

Kontakthttps://www.evangnet.cz/cce/kazatelska_stanice/59-cerveny_kostelec

Aktuální informacehttp://hronov.evangnet.cz/informace-o-shromazdenich-apod