Čtenářské konto

Upozorňujeme  Vás, vážení čtenáři, že v době od 27. května do 1. června 2019 včetně bude knihovna v souvislosti s provedením pravidelné zákonem uložené revize knihovního fondu uzavřena. Prosíme Vás, abyste si knihy vypůjčili před tímto termínem a stejně tak si prodloužili termíny výpůjček.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledanou.