Cyklostezka Brodský – Červený Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší

Záměr 

Hlavním účelem cyklostezky má být pohodlné propojení centra Červeného Kostelce a rekreační oblasti Brodský, dále propojení centra města přes Svojsíkův park do průmyslové zóny Stolín (a výhledově též až do Babiččina údolí) a v neposlední řadě také bezpečné propojení mezi Červeným Kostelcem a Rtyní v Podkrkonoší. Trasování cyklostezky pro pěší a cyklisty je patrné z přiložených dokumentů.

Dopravní řešení

Cyklostezka je navržena z většiny segregovaně od ostatní dopravy, v úsecích vedoucích Občinou a z parku A. B. Svojsíka směrem do Lhoty je navíc vybavena zvláštním pásem pro pěší. V některých úsecích naopak bylo nutné jízdní pás pro cyklisty sdružit s vozovkou obslužných komunikací. Počítá se i s vybavením cyklostezky městským mobiliářem a orientačním systémem.

Stav projektu

Studie cyklostezky byla zpracována v červenci roku 2009. Následovalo zhotovení dokumentace pro územní řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2010. Vzhledem k problematickým vlastnickým vztahům k některým pozemkům ve Rtyni v Podkrkonoší byly v dokumentaci pro územní řízení zpracovány pouze následující úseky: Brodský – Č. Kostelec, centrum, dále Č. Kostelec – Lhota a Č. Kostelec – průmyslová zóna Stolín.

List 1 List 2 List 3

Aktualizace 12. 8. 2015

V současné době pokračují práce na projektu cyklostezky, která by měla propojit Zábrodí s centrem Červeného Kostelce a s průmyslovou zónou ve Stolíně a Lhotou. Úseky, pro které je vydáno územní rozhodnutí jsou patrné z mapky pod článkem. Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení s rozpočtem předpokládaných nákladů tak, aby bylo možno požádat o dotaci na výstavbu cyklostezky. V případě úspěchu by se stavba mohla realizovat již v příštím roce.


Aktualizace 1. 6.

V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení.

K textu byly jako přílohy (níže) přidány náhledy jednotlivých částí cyklostezky.