Další veřejná zeleň

Další veřejné okrasné prostory o které pečuje městské zahradnictví jsou například u pomníků ve Lhotě, Olešnici či Horním Kostelci. Dále u městské tržnice, školní jídelny, u nové budovy TS, ve Lhotě U Jána či ulici Českoskalické, kde bylo podél chodníku v roce 2005 vysázeno 330 keřů. Zeleň je i u křížku U Devíti Křížů, o tu pečuje paní Matysková.