Dětská skupina "Vlnka"

Dětská skupina Vlnka

Představujeme zařízení pravidelné péče o děti ve věkovém rozpětí od 2 do 6 let. Kolektiv tvoří maximálně 12 dětí. Přítomny jsou tři pečující osoby (podle počtu dětí ve skupině), platné podle zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální, zdravotnické profese či kvalifikace chůva. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Jde o velmi flexibilní formu péče o dítě, což je velká výhoda pro rodiče, kteří mohou svého potomka umístit jak denně tak pouze na konkrétní dny v týdnu. Cílem naší skupiny je usnadnění dětem přechod od rodiny a začlenění dítěte do kolektivu. Učí se komunikovat, pohybovat, kreativně se vyjadřovat a hrát si. Chceme dětem nabídnout rodinnou a domácí atmosféru, tak aby se cítily jako ve svém pokojíčku. Velký význam klademe především na individualitu dítěte. S každým pracujeme jednotlivě a podle tempa dítěti vlastním. Učíme děti spontánním způsobem, činnosti jsou dětem nabízeny, a proto je jejich práce volná a svobodná. Přesto máme nějaká pravidla, kterých se držíme, děti se tím učí respektovaní jeden druhého.