Domov pro seniory

V únoru 2018 si nechalo Město Červený Kostelec zpracovat investiční záměr na novostavbu domova pro seniory. Ten se navrhuje v těsném sousedství stávajícího domova s pečovatelskou službou, ve vnitrobloku mezi ulicemi Manželů Burdychových a Koubovka a počítá s využitím pozemků areálu řezbářských ateliérů a zahrad vily Břetislava Kafky. Požadavkem zadání bylo umístění 40-45 bytových jednotek.

Smyslem investičního záměru bylo ověřit prostorové možnosti navržené lokality a předběžný hmotový návrh objektu. Investiční záměr potvrdil možnosti umístění požadovaného počtu bytových jednotek i zakomponování objektu a jeho provozu do stávající zástavby.

Tento dokument bude podkladem pro zadání a zpracování studie, případně pro další stupně projektové dokumentace.

Textová i výkresová část investičního záměru je přílohou článku (viz níže).

Varianta A - vizualizaceVarianta A - vizualizaceVarianta A - vizualizace

 

Varianta B - vizualizaceVarianta B - vizualizaceVarianta B - vizualizace