Domov s pečovatelskou službou, Letná

Studie zpracovaná v roce 2007 řešila umístění domu s pečovatelskou službou na Letné. Navrhované objekty vycházely z měřítka stávající zástavby, které je dáno sousedstvím bytového domu. Na svažitém pozemku se navrhují tři samostatné domy: dva dvoupodlažní a jeden třípodlažní. Na každém podlaží by bylo situováno 8 bytů. Předpokládají se byty 1+1 a 1+kk. Celkový počet bytů by byl určen v podrobnější navazující projektové dokumentaci. Výsledný počet bytů se odhaduje v rozmezí 45–50.

V současné době projekt nemá zajištěno financování.

Nadhled Řezy a detaily Pohledy, 2 NP

Podrobněji viz kompletní studie v dokumentech pod článkem.