Hynek Luňák – československý legionář

Hynek Luňák se narodil 16. listopadu 1894 v Červeném Kostelci v domě čp. 189. Jeho otec, povoláním tkadlec, František Luňák, pocházel z Horního Kostelce, matka Antonie, roz. Lokvencová, z nedalekého Hronova.

Hronov byl také místem, kam se rodina později přestěhovala a Hynek zde navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. V dalším vzdělávání pokrčoval v Semilech, kde se vyučil kožešníkem, zatímco jeho rodiče s mladší sestrou přesídlili do Prahy. Krátce před vzplanutím válečného konfliktu odjel za svým bratrem Josefem do Varšavy.

Jako vlastenci oba po vypuknutí světového konfliktu odcestovali do Kyjeva a dobrovolně nastoupili vojenskou službu v řadách vznikajících československých legií. Jako příslušník třetí roty Československé družiny, k níž byl Hynek Luňák zařazen 30. srpna 1914, se v Rusku zúčastnil řady těžkých bojů, např. u Tarnova či Sanu. Jeho úloha rozvědčíka se mu stala osudnou při střetu u Nové Vsi pod Lublínem, kde u řeky Gorin 18. června 1915 nalezl svou smrt.

Za svou odvahu a hrdinství, když mimo jiné zachránil život svému veliteli, pozdějšímu generálovi Otakaru Husákovi, byl 18. ledna 1915 vyznamenán medailí sv. Jiří IV. stupně, in memoriam 4. srpna v témže roce křížem sv. Jiří rovněž IV. stupně a o šest dní později povýšen na svobodníka.

Pohlednice s vyobrazením Hynka Luňáka Pamětní deska na čk. sokolovně

 

Na budově červenokostelecké sokolovny byla na jeho počest 14. června 1931 odhalena pamětní deska, jejímž autorem je jeho spolubojovník akademický sochař generál Václav Šidlík.

Z historických pramenů zpracovala Pavlína Švandová, historička.