Jan Řehák – československý legionář

Jan Řehák – československý legionář

Jan Řehák se narodil 19. prosince 1896 v Červeném Kostelci v domě č. 187 barvíři Janu Řehákovi, původem z Křovic u Dobrušky, a Anně, roz. Kinclové, původem ze Rtyně v Podkrkonoší.

Po dokončení středoškolských studií na reálce v Náchodě mu neúprosný osud již další vzdělání nedopřál, neboť v roce 1915 byl odveden a zařazen k 18. pěšímu pluku c. k. armády v České Lípě. V jeho řadách se účastnil bojů na ruské frontě, kde byl posléze zajat a transportován do zajateckého tábora v Semipalatinsku.

Dne 2. září 1917 vstoupil v Žitomíru do československého zahraničního vojska. V listopadu téhož roku odplul přes Severní ledové moře do Francie, kde byl nejprve ve městě Cognac přidělen k 33. pěšímu francouzskému pluku. Závěrečný únorový den posledního roku tzv. Velké války byl jmenován poručíkem, poté v období 7. března až 4. dubna absolvoval v St. Maixent důstojnický kurs. Po návratu byl přidělen k 22. československému střeleckému pluku, vytvořenému přílivem dobrovolníků v nedalekém městě Jarnac.

Společně s jeho 5. rotou odjel 12. června 1918 do válečného pásma. Zúčastnil se těžkých bojů u Vouziers, kde byl 22. října těžce raněn. Na následky zranění umírá o tři dny později.

Za své příkladné hrdinství, jež v bojích prokázal, byl ministerským rozkazem z 12. prosince 1918 in memoriam povýšen do hodnosti poručíka.

Z historických pramenů zpracovala Pavlína Švandová, historička

Fotografii poskytl červenokostelecký muzejní depozitář.