Jaroslav Vokatý – popravený člen odbojové organizace S 21 B

Jaroslav Vokatý – popravený člen odbojové organizace S 21 B

Jaroslav Vokatý se narodil 6. října 1908 v Hubálově u Jičína. Po vystudování získal práci jako technický úředník u telegrafního stavebního úřadu v Hradci Králové a posléze v Trutnově.

Po záboru pohraničních oblastí se v říjnu 1938 společně se svou ženou Pavlou přestěhoval z Trutnova do Červeného Kostelce, kde bydlel v domě čp. 645 v Jiráskově ulici. Ztrátou pohraničí přišel nejen o svůj byt, ale i o dosavadní zaměstnání, které po příchodu do Červeného Kostelce získal na místním poštovním úřadě, kde jako bývalý telegrafní úředník nalezl uplatnění jako poštovní asistent.

Rovněž on se zde aktivně zapojil do protinacistického odboje. Jako nadšený příslušník Sokola se seznámil s některými dalšími sokolskými činovníky, spolu s nimiž posléze pomáhal parašutistovi Jiřímu Potůčkovi. Společně se dvěma dalšími vlastenci pro něho sestrojil náhradní vysílačku, pomocí níž skutečně radista dočasně vysílal. Za tuto činnost a spoluúčast v odbojovém hnutí byl 1. července 1942 zatčen a 9. července spolu s ostatními v Pardubicích na Zámečku zastřelen. Vdova po tomto statečném poštovním úředníkovi se po skončení války vrátila zpět do Trutnova.

Z historických pramenů zpracovala Pavlína Švandová, historička.
Více o událostech na Bohdašíně a Končinách si můžete přečíst v článku Jen s jejich pomocí.

Fotografie byla použita z brožury Věčné památce popravených a umučených bojovníků a hrdinů osvobozovacího boje z Červeného Kostelce a okolí (vydané Spolkem Čsl. Červeného kříže pro Červený Kostelec a okolí u příležitosti smuteční slavnosti konané v neděli dne 15. července 1945).

S 21 B – zkratka ilegální sokolské organizace (vznikla na schůzce budoucích členů v jedné z chat na rybníku Špinka, S = Satran, 21 = pořadové číslo, B = Bohdašín)