Josef Kaválek – československý legionář

Josef Kaválek – československý legionář

Josef Kaválek se narodil 22. dubna 1893 v Červeném Kostelci ve stavení čp. 210 Josefu Kaválkovi a Anežce, roz. Pecákové, původem z nedaleké Olešnice. Jeho otec byl tkadlec, a tak jistě není náhoda, že po absolvování tří ročníků měšťanské školy ve svém rodném městě pokračoval v dalším vzdělávání ve Vrchlabí, kde absolvoval dvouletou tkalcovskou školu a poté ještě dvouletou školu obchodní. Následně byl zaměstnán jako obchodní příručí u firmy Hirsch.

Krátce po vypuknutí Velké války byl odveden a zařazen k 30. zeměbraneckému pluku c. k. armády ve Vysokém Mýtě. Spolu s ním bojoval na ruské frontě, kde byl 22. listopadu u Nového Sandce zajat a transportován do zajateckého tábora v Tjumeni.

15. srpna 1916 vstoupil v Kyjevě do československých legií, kde 6. prosince téhož roku – jako mnozí jiní – přestoupil na pravoslavnou víru; při křtu přijal jméno Evžen. V legionářské uniformě se 2. července 1917 zúčastnil známé bitvy u Zborova.

Po ústupu z Ukrajiny následovaly další prudké srážky legionářských pluků s rakouskými, maďarskými, německými a posléze i bolševickými vojsky, v nichž desátník Josef Kaválek nalezl svou smrt. Padl na Sibiři v bitvě u Trojicka dne 18. června 1918.

Jako místo posledního odpočinku mu byl řízením neúprosné ruky osudu určen tisíce kilometrů od jeho vlasti vzdálený Čeljabinsk, kde byl uložen k tichému spánku dva dny po svém skonu.

Z historických pramenů zpracovala Pavlína Švandová, historička

Fotografii poskytl červenokostelecký muzejní depozitář.