Josef Klikar – popravený člen odbojové organizace S 21 B

Josef Klikar – popravený člen odbojové organizace S 21 B

Josef Klikar se narodil 3. října 1907 ve Rtyni v Podkrkonoší v rodině dělníka Eduarda Klikara a jeho ženy Anny. V roce 1912 nabyli jeho rodiče menšího pozemku na Bohdašíně, kde o dva roky později postavili dům nesoucí čp. 51. Josef po ukončení obecné školy odešel do učení a posléze byl díky svým manuálním schopnostem přijat Strojírnou a obchodem s hospodářskými stroji Šrejber-Kulda ve Rtyni, kde pracoval jako zámečník.

V době okupace se jako vlastenec taktéž zapojil do odbojového hnutí. Od 28. června 1942 ukrýval náhradní vysílačku radisty Jiřího Potůčka, kterou mu z bohdašínské školy poslal učitel Ladislav Satran, když obci hrozila ze strany bezpečnostních složek prohlídka. V době, kdy gestapo pátralo po parašutistovi, byl 30. června zatčen. Současně byla v jeho domě provedena domovní prohlídka, avšak bezvýsledně. Protože při výslechu nic neprozradil, byl pro nedostatek důkazů časně ráno 1. července 1942 propuštěn. Ihned po návratu domů zničil vysílačku, kterou Němci tak usilovně hledali, a její zbytky zakopal v lese nedaleko stavení.

Později se však podařilo zjistit, že u něho byla vysílačka schována, a tak byl zajištěn znovu. Tentokrát ze strachu o svou rodinu místo, kam zbytky vysílačky ukryl, nacistům ukázal. Jeho další cesta vedla do gestapácké úřadovny v Hradci Králové a odtud už jen na Zámeček u Pardubic, kde byl spolu s dalšími spolupracovníky radisty Potůčka 9. července 1942 popraven.

Vdově po statečném vlastenci Marii bylo stavení protektorátními úřady v roce 1943 zkonfiskováno a – podobně jako dům Burdychových byl dán do užívání Němce Anně Ludwig – předáno sudetskému Němci Hillerovi. Do rukou právoplatných majitelů se v obou případech vrátilo až po obnovení samostatného československého státu.

Z historických pramenů zpracovala Pavlína Švandová, historička.
Více o událostech na Bohdašíně a Končinách si můžete přečíst v článku Jen s jejich pomocí.

Fotografie byla použita z brožury Věčné památce popravených a umučených bojovníků a hrdinů osvobozovacího boje z Červeného Kostelce a okolí (vydané Spolkem Čsl. Červeného kříže pro Červený Kostelec a okolí u příležitosti smuteční slavnosti konané v neděli dne 15. července 1945).

S 21 B – zkratka ilegální sokolské organizace (vznikla na schůzce budoucích členů v jedné z chat na rybníku Špinka, S = Satran, 21 = pořadové číslo, B = Bohdašín)