Josef Pinkava

Josef Pinkava

Narozen 5. 11. 1927. Oceněn byl v roce 2018.

Pan Josef Pinkava je významnou osobností v oblasti grafické práce, fotografie. Je také autorem řady významných publikací mapující historii našeho kraje. 

Narodil se před devadesáti lety na hornoradechovských Končinách, dnes je to obec Zábrodí. Po měšťanské škole vstoupil do učení v tiskárně Josefa Doležala v Červeném Kostelci, následně se pak po II. světové válce stal studentem nově otevřené Státní grafické školy. Více jak 42 let se věnoval profesně činnostem v oblasti polygrafického průmyslu. Po roce 1991 se zaměřil na grafickou a fotografickou tvorbu celostátních stolních a nástěnných kalendářů. Kromě grafiky se také aktivně věnoval fotografování, malování a publikační činnosti. 

Jeho malířské práce byly několikrát představeny na červenokostelecké výstavě obrazů. Právě svým přístupem k práci a ochotou je důležitým členem Vlastivědného spolku v Červeném Kostelci. Aktivně se v posledních letech zapojuje do tvorby nejrůznějších regionálních publikací. Z posledních publikací to je například kniha o historii obce Zábrodí nebo kniha sebraných vzpomínek červenokosteleckých legionářů z let 1914-1920 s názvem Byli u toho. Jeho aktivní přístup k přípravě je pro ostatním příkladem a inspirací. 

Přestože jeho životní příběh nebyl vždy jednoduchý, nikdy si nestěžoval . Stále z něho vyzařoval a i dnes vyzařuje optimistum a snaha pomáhat těm, kdo tuto pomoc a radu potřebuji.