Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Bohdašíně

V roce 2017 zde byl celý prostor revitalizován. Vysázeno zde bylo 390 kusů trvalek a vybrány byly venkovské druhy získané především z vlastních zahrad. U lavičky jsou vysazeny například fialky, ale i jahodníky. Jelikož zde nebyl prostor pro vysazení tří stromů, jak je zvykem u sakrálních staveb, byl vybrán jeden dub se třemi kmínky.

 

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1