Kemp Brodský – koncepční studie

V dubnu byla předána dopracovaná vítězná studie, kterou si můžete prohlédnout zde.

19.4.2021 Odbor rozvoje města

Areál kempu Brodský je dlouhodobě v neuspokojivém stavu. Na vybavení areálu a jeho zázemí se již podepsal čas. Součástí areálu je hlavní budova z 50. let minulého století. A právě rekonstrukce budovy a modernizace kuchyně byla hlavním impulzem nechat zpracovat koncepční studii na celý kemp s možností výhledového rozšíření, ale přitom zachovat jeho nostalgickou atmosféru.

Dne 9. 2. 2021 odborná porota ve složení Mgr. akd. arch. Pavel Rydlo, Ing. Radmila Fingerová, Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Vratislav Ansorge, Ing. Rostislav Petrák, Ing. Milan Hrstka a Ing. Pavel Matyska hodnotila tři anonymní návrhy „Koncepční studie na využití areálu kempu Brodský a Studie hlavní budovy se zpracováním PD na kuchyni a zázemí“ a posuzovala celkovou architektonickou kvalitu navrženého řešení, přínos navřeného řešení z hlediska funkčnosti, naplnění požadavků zadavatele a celkového investičního záměru, respektování současné atmosféry a stylu kempu a ekonomickou realizovatelnost.

Nejlepším návrhem se na základě hodnitících kritérií stal návrh č. 2 Akad. arch. Michala Šrámka a Ing. arch. Josefa Krejčí. 

Na druhém místě byl vyhodnocen návrh č. 3 týmu ve složení: Ing.arch. Jan Binter, Ing.arch. Žanna Bilecka, Ing.arch. Ondřej Tuček.

Jako třetí se umístil návrh č.1 studia Raketoplán zastoupený: Ing. arch. Nikolou Macháčovou, Ing. arch. Pavlem Nalezeným a Ing. arch. Radkem Vaňáčem.

 

Představujeme Vám všechny tři návrhy: