Klub Břetislava Kafky

Klub Břetislava Kafky

pátek 14. května ve 14 hodin proběhla u rodinného hrobu na červenokosteleckém hřbitově krátká vzpomínka na významného občana sochaře, hypnologa, psychologa, léčitele a donátora Břetislava Kafku. Za knihovnu, která již pět let nese Kafkovo jméno, položily květiny její ředitelka PhDr. Marcela Fraňková a pracovnice Táťána Křechová, za Oblastní charitu Červený Kostelec pan Richard Bergmann, za rodinu B. Kafky vnučka Marcela Labíková s manželem Pavlem a vnuk Břetislav Kafka. Břetislavu Kafkovi se přijel poklonit a položit květy i znalec a propagátor jeho díla pan Bohuslav Větrovský s manželkou Hanou. Program k významnému výročí nebylo možné vzhledem k trvající pandemické situaci uspořádat, je proto plánován na konec léta.

Milovníci a propagátoři Břetislava Kafky a jeho díla napsali:

 

Břetislav Kafka pohledem léčitele a hypnologa Bohuslava Větrovského           

Často přemýšlím nad naší českou povahou, jaká vlastně je a proč mnoho českých lidí odešlo nebo muselo odejít do zahraničí, aby uskutečnili své sny a stali se věhlasnými po celém světě. Kolik lidí neodešlo a neslo si svůj kříž utrpení zde v této malé zemi české.

Jedním z těchto lidí byl Břetislav Kafka z Červeného Kostelce u Náchoda, který je znám po celém světě svými výzkumy a bádáním v oblasti hypnózy, sugesce, autosugesce a lidského magnetismu. Tento velikán sepsal své poznatky do několika knih, ze kterých bych chtěl vyzdvihnout zejména knihu Základy experimentální psychologie. Tato kniha ukazuje a popisuje vše, co Břetislav Kafka objevil. Předvídal objevy menších částic, než byl v té době známý atom. Popisoval esplana a malé bouřky, které provází činnost mozku. Vědci skoro po sto letech, co Kafka napsal o esplanech, objevili, že při činnosti mozku vznikají malé výboje podobající se bleskům. Vědci a psychoanalytici, kteří Kafkovo dílo znají, postupně vnímají, jak dokázal Kafka mnohé předvídat. Se svým subjektem Edou Křečkem a řídícím učitelem Ducháčem také z Červeného Kostelce udělali významné objevy v oblasti hypnózy a jejího užití při léčbě různých nemocí a psychických poruch. Veškeré poznatky byly učiněny při pokusech, kdy šli s Edou Křečkem na hranu možností hypnózy. Vím, o čem mluvím, protože hypnózu také provádím a dostal jsem se k ní díky děkanovi Valouškovi a slečně Marii z fary v Židlochovicích. Až když jsem se setkal se synem Břetislava Kafky v jejich vile, jsem pochopil, jakou osobností byl jeho otec Břetislav Kafka. Mimochodem celou vilu si navrhl zcela sám a má velice zajímavý půdorys. Je vidět, že jeho návrh obsahuje prvky mystiky a jistého řádu.

Historky o různých hypnotických pokusech, ale i šprýmech, které Kafka se svými kamarády prováděl, si místní předávají z generace na generaci a jsou opravdu až fantaskní a neuvěřitelné. Řídící učitel Ducháč mi osobně potvrdil, že je pravdou okamžik, kdy Eda Křeček počal samovolně levitovat u kostelní věže a vznesl se opravdu velmi vysoko. Stálo prý Břetislava Kafku mnoho sil, aby Edu přinutil opět dosednout zpět na zem. Poté ho odvezli na trakaři domů, kde spal několik dnů.

Byl mi dán velký dar, že jsem mohl osobně poznat syna Břetislava Kafky, pravnuka Edy Křečka a velkým darem mi byl dáno, že jsem osobně strávil několik hodin v přítomnosti řídícího učitele Ducháče, kterému bylo v té době více jak devadesát let. Jeho manželka, které bylo také hodně let, nás pohostila bábovkou a dobrým čajem, přitom jsme rozmlouvali o pokusech, které s Břetislavem Kafkou dělali. Zajímavé bylo poslouchat, jak Eda Křeček v pátém stupni hypnózy popisoval ukřižování Krista a náhle sdělil, že se blíží ta a ta osoba, která jde za Kafkou s tím a tím problémem. A jak se později ukázalo, bylo tomu přesně tak.

Břetislav Kafka se narodil 14.05.1891. Pokud si uděláte jeho numerologickou mřížku, zjistíte, že byl velice citlivý a vnímavý člověk. Byl pedantský puntíčkář, což bylo a je stále vidět na jeho vyřezávaných a renovovaných sochách, které vyráběl pro kostely. Dělal návrhy oltářů a jiných krásných děl ze dřeva. Byl zcela oddán své rodině a byl velice inteligentní. Čeho měl však nejvíce, byla vůle. S vůlí je spojeno i mimosmyslové ovládání okolí. V roce 1925 vydal první vydání Experimentální psychologie ještě pod názvem Svítání v Duši. V osmém vydání již měla kniha svůj dnešní název a celkem vyšlo 14 vydání, naposledy v roce 1949. V roce 1968 mu knihu již zakázali vydat, kniha se dostala na index tehdejší moci a vyšla až v roce 1991. To již Břetislav Kafka bohužel nežil. Zemřel v roce 1967.

Filosof PhDr. Miloslav Skácel napsal o Břetislavu Kafkovi následující slova: ,,Bývá zvykem říkat o člověku, který nastoupil novou cestu v nějaké oblasti vědění, nebo činnosti, že předstihl svou dobu. O Břetislavu Kafkovi by se dalo říci, že dohonil, co doba zameškala právě v bádání o lidské Duši. Tato oblast je bohužel dosud pro mnohé uzavřena mechanicko-materialistickými předsudky a vědeckými pověrami. Přejeme proto Břetislavu Kafkovi mnoho následovníků v jeho badatelské činnosti a aby i vědecký svět našel pro jeho dílo alespoň část onoho potěšitelného zájmu, kterému se těší v širokých vrstvách u nás i za hranicemi.“

Sám mohu potvrdit slova, která jste si nyní přečetli. O Břetislavu Kafkovi se ví nejen v Americe, ale i v Rusku, Číně, Austrálii, Japonsku a dalších zemích. Proto si všichni važme lidí, které tato naše malá země česká zrodila a dala světu a kteří světu dali své poznání a vnímání světa. (B. Větrovský, pokračovatel v díle, www,lecitel.com)

Knihy Břetislava Kafky z pohledu nakladatele Václava Lukeše s přihlédnutím k památce spisovatele a redaktora Jaroslava Hofmana z Trutnova.

S knihami Břetislava Kafky jsem se seznamoval postupně od začátku osmdesátých let. V té době jsem dělal technika a mimo jiné opravoval i xeroxy. A tak čas od času jsem v rámci přezkoušení stroje nějakou knihu okopíroval. Protože o Nové základy experimentální psychologie byl zájem velký, kopíroval jsem je několikrát. V těch letech jsem se intenzivně zajímal o duchovní vědy, především křesťanskou mystiku a moje poznatky z díla Břetislava Kafky smyslupně spoluvytvářely můj světový názor.

V devadesátých letech jsem začal vydávat knihy. Mým prvním redaktorem byl Jaroslav Hofman z Trutnova. Měl mimořádně široký životní záběr. Pracovně se přes dvacet let věnoval novým metodám organizace práce v textilním průmyslu a v soukromí byl divadelníkem, muzikantem a autorem knihy o léčitelích. Po 90. roce úspěšně provozoval knihkupectví Idyla.

Jarda Hofman nebyl jenom redaktorem, ale především mi byl kamarádem a rádcem s velkým životními zkušenostmi, neutuchajícím pracovním elánem, lidskou i pracovní poctivostí i otevřeným srdcem a myslí.

V lednu 1998 mi navrhl výlet do Červeného Kostelce, do vily Břetislava Kafky, kde domluvil schůzku s dědici Břetislava Kafky, s panem Břetislavem Kafkou mladším, jeho sestrou Filoménou Langrovou a jejich švagrovou Radmilou Kafkovou. V té době už jim všem bylo přes osmdesát let, ale kupodivu, především obě ženy si stále uchovávaly jiskru v oku a neotřelý smysl pro humor.

Byl leden, venku mrzlo a za vstupními dvěřmi ve vysoké kulaté hale se sochou svaté Terezie od Ježíše bylo vlhké chladno a já měl pocit, že se tam jinovatka drží i na stěnách. V té době ve vile bydleli pan Kafka s manželkou a na poschodí paní Langrová. Jenání jsme měli v jedné z mála vytopených místností, v kuchyni u Kafků. Schůzky se zúčastnil i pan řídící František Drahoňovský. Zpočátku to nebylo jednoduché, protože Kafkovi měli špatné zkušenosti s „pirátským vydáním“ Nových základů experimentální psychologie z počátku 90. let. Postupně jsme však našli společnou řeč a dohodli jsme si podmnínky rámcové smlouvy na nové vydání kompletního díla Břetislava Kafky.

Nové základy před tím vyšly naposledy v roce 1949 a potom ještě výše zmíněné vydání počátkem 90. Let, a tak bylo jasné, že se na knize musí udělat důkladná redakce na základě dodatků a změn, které v 60. letech provedl autor společně se svojí snachou paní Radmilou a uložili je do šuplíku. Jarda Hofman v té věci odvedl mimořádně důkladnou a poctivou práci. Do nového vydání zakomponoval všechny dodatky a opravy, které autor už během svého života nestačil publikovat, které se týkaly téměř třetiny knihy.

Dalším důležitým bodem redakční práce byla nezbytná aktualizace jazyka (tehdy jsem si poprvé uvědomil, co mi ve škole nikdo neřekl - pozitivní vývoj češtiny v poválečném období a především její odklon od nevhodného německého slovosledu).

Při redakční práci Jarda Hofman poctivě konzultoval všechna sporná místa s odborníky na přírodní vědy, ale i pedagogiku a jazykovědu. Když jsem k němu jezdíval, povídal mi, jak se mu dařilo nebo nedařilo dostat k telefonu profesory z Akademie věd a dalších institucí, vysvětlit jim problém a dostat z nich konkrétní odpovědi – řešení. Nakonec se všechno podařilo a v roce 1999 se čtenářům dostalo do rukou první kompletní vydání Nových základů experimentální psychologie.

V následujícím roce vyšly i zbývající dvě knihy Břetislava Kafky Kultura rozumu a vůle a Parapsychologie.

Díky svým zkušenostem, schopnostem a systematické práci shromáždil Jarda Hofman spoustu materiálu a osobně se seznámil s lidmi, kteří s panem Kafkou spolupracovali nebo se s ním znali, a požádal je o jejich písemná svědectví. Ze spolupracujících to byli například Josef Rosa z blízké Olešnice, který nastoupil do Kafkovy firmy jako učedník a do znárodnění tam pracoval, bývalý řídící učitel z Červeného Kostelce František Drahoňovský, dále to byli psycholog a psychiatr MUDr. PhDr. Jaroslav Špelda z Nového Města nad Metují, Jan Knytl, středoškolský profesor češtiny z Nového Jičína nebo jasnovidec a bioterapeut Milan Toušek. Z té druhé skupiny to byli Prof. RNDr. Milan Rýzl, MUDr. Milan Pospíšil z Františkových Lázní, akademický malíř Jindřich Roubíček z Náchoda a celá řada dalších zajímavých lidí.

Svědectví a výpovědi byly natolik zajímavé, že jsme se je rozhodli vydat v knižní podobě. Knihu jsme nazvali Svítání v duši Břetislava Kafky a jsou v ní popsány nejen osudy a životní data, hledání cesty a životní praxe Břetislava Kafky, ale také posudky a ohlasy na jeho dílo a desítky svědectví Kafkových současníků, přátel a pokračovatelů. Kniha vyšla v roce 2001 v nakladatelství Poznání Olomouc.

V roce 2005 ještě můj kamarád Jarda Hofman obdržel Kulturní cenu města Trutnova a v březnu následujícího roku zemřel.

 V roce 2012 mi ing. Jan Lašťovička z Prahy poslal rukopis jeho knihy Cesta ke světlu s podtitulem odkaz Břetislava Kafky z hlediska posledních věcí  člověka. Autor v rukopise zpracoval celoživotní dílo Břetislava Kafky z hlediska smrti, vzkříšení a věčného života. Kniha vyšla v nakladatelství Poznání Olomouc v roce 2012.

V té době se na mne obrátil pan Michal Kadleček, původem z Náchoda s tím, že založil web www.bretislavkafka.cz, a že by na něm chtěl prodávat i Kafkovy knihy. Dohodli jsme se a od té doby jsou všechny knihy Břetislava Kafky k dostání pouze v tomto e-shopu.

Před několika lety mi Kafkovi na setkání v červenokostelecké knihovně předali složku z pozůstalosti B. Kafky, kterou po letech našli v nějaké zapomenuté krabici. Bylo v ní asi sto průklepových papírů psaných vlastní rukou i na stroji, většinou  se jednalo o přepisy Kafkovy písemné korespondence. Z větší části to jsou dotazy čtenářů, odpovědi a několik léčitelských receptů. Bohužel některé texty jsou zcela nečitelné, ale několik zajímavých vložíme do připravovaného druhého vydání knihy Jaroslava Hofmana Svítání v duši Břetislava Kafky.

(V Olomouci 10.4.2021, Lukeš Václav, nakladatelství Poznání Olomouc)

Ing. Michal Kadleček - propagátor a distributor knih Břetislava Kafky 

Knihy Břetislava Kafky mě zajímaly již od útlého mládí. Kafkovy experimenty pro mne byly vždy velmi inspirující a výsledky, kterých pan Kafka dosahoval, ve mně vyvolávaly úžas. Znovu a znovu jsem se mezi řádky ujišťoval, že existují věci mezi nebem a zemí, které jsou zkrátka nevysvětlitelné a do kterých lidská mysl stěží kdy dokáže nahlédnout.
Až mnohem později v dospělosti, bude to nějakých 10 let zpátky, jsem chtěl obdarovat knihou Nové základy experimentální psychologie svoji matku. Knížka ale nebyla nikde k sehnání a to mi přišlo líto. Viděl jsem na internetových diskuzích, jak se lidé dotazují, kde by bylo k sehnání alespoň nějaké starší vydání a přišlo mi tehdy neuvěřitelné, že by knihy Břetislava Kafky měly pomalu upadat v zapomnění. Natolik neuvěřitelné, že jsem se rozhodl spojit s vydavatelem panem Lukešem z Olomouce a domluvit se s ním na dotištění všech Kafkových titulů. Následně jsem založil stránku www.bretislavkafka.cz a tím i umožnil zájemcům o Kafkovo dílo si jeho knihy znovu zakoupit a přečíst. Experimenty pana Kafky tak znovu ožívají v mysli čtenářů. A kdo ví, třeba jednou někoho inspirují k něčemu velkému.
Návštěvníci našeho webu se nás často dotazují, jestli známe někoho, kdo by v díle a experimentech B. Kafky pokračoval. Dodnes bohužel o nikom nevíme. Je ale možné, že již nyní v někom zraje zvědavost a přirozená touha zvednout pomyslnou rukavici pana Kafky a v jeho experimentech pokračovat. To bych si moc přál. Prozatím alespoň posíláme knihy zájemcům do Čech, na Slovensko, ale sem tam i do dalších zemí celého světa. Několik výtisků již putovalo i do Austrálie. Ačkoliv náklady na přepravu občas převyšují samotnou cenu knih, naše čtenáře to neodradí. Pro většinu z nich jsou totiž Kafkovy knihy srdeční záležitostí. Zároveň s trochou nadsázky platí, že Kafkovy knihy se nedoporučuje půjčovat. Jsou totiž natolik zajímavé, že se k původnímu majiteli vrací jen velmi obtížně :).
A malé postesknutí závěrem. Břetislav Kafka je autorem „bestsellerů". Bez přehánění. Množství historicky prodaných výtisků a jejich kopii (z dob totality) se pohybuje v řádu statisíců. V dnešním měřítku je to naprosto neuvěřitelné číslo, o kterém si může většina autorů nechat zdát. Byl hypnologem a léčitelem, jehož jméno daleko přesáhlo hranice tehdejšího Československa, a to vše v době bez dnešních technologií. Uchovalo se jen velmi málo jeho fotografii (ani ne dvě desítky), audiozáznam nemáme žádný, o filmovém záznamu ani nemluvě. Možná ale má dnes někdo ve svém archivu nějakou ceněnou fotografii, nebo záznam, který by rád sdílel s ostatními. Prosím nenechávejte si je pro sebe a kontaktujte nás na našich stránkách bretislavkafka.cz. Velmi rádi tyto vzácné artefakty zveřejníme a tím i zpřístupníme celému světu. Děkujeme.                              (Ing. Michal Kadleček, Praha, www. bretislavkafka.cz)

Břetislav Kafka, můj vzor

Břetislav Kafka očima mentalisty a hypnotizéra Jakuba Kroulíka  

Jsem rodákem z tohoto kraje a příběhy o Břetislavu Kafkovi mě provázely nejen po mé dětství, ale určily i mé životní směřování - stát se hypnotizérem. Kafka, ač tesař a kameník, byl a stále je jednou z nejvýraznějších osobností českých hypnotizérských dějin. Už dříve jsem četl Kafkova díla, ale nedávno při psaní své vlastní knihy jsem měl příležitost se hlouběji ponořit do Kafkovy tvorby a legend kolem Kafky kolujících.

Například, Kafka byl nejspíš schopen nechat na židli zkamenět dva muže - přeci jen, je to ukázka sugesce, kterou na svých přednáškách také předvádím. Oproti tomu jeho médium Eduard Křeček tvrdil, že v hypnóze je schopen věcí krajně nereálných, jako je vymisťování se z těla. Tato schopnost byla testována po celém světě a bez úspěšných výsledků. Ani „důkazy” o Křečkových zážitcích se nedají nijak ověřit, jelikož se z nich časem stalo jen přitakání, že tomu tak skutečně bylo.

Podobně, Kafka byl jak ve své době, tak dnes brán jako největší odborník na téma hypnózy a sugesce. V nějakých ohledech měl pravdu, ale v mnohých se mýlil. To, že je třeba k jeho dílům přistupovat kriticky, spíš jako k dobové než jako k odborné literatuře, ovšem nijak neubírá jeho význačnosti pro historii české hypnózy ani jeho popularitě a auře odborníka i pro dnešní publikum. Je markantem opravdu fascinující osobnosti,  když se o ní vypráví skutečné příběhy i zkreslená vyprávění s tím stejným nadšením, s tou stejnou důvěrou.

Kafka byl charismatický, sugestivní, talentovaný muž, před kterým nezbývá než smeknout. Je mi ctí, že pocházím ze stejného kraje a že jsem měl tu příležitost být jím, ač zprostředkovaně, formován. Rád bych také dosáhl podobného piedestálu a stál vedle něj. Prozatím chci vyjádřit neskonalou vděčnost Břetislavu Kafkovi, jeho průkopnictví a jeho památce.

 

 

Přednáška 24. 9. 2020 se ruší v souvislosti s COVID-19

Náhradní termín bude včas oznámen.

Děkujeme za pochopení.

 

    Vážení čtenáři a prátelé Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec, v roce 2020 to budou již čtyři roky, co knihovna přijala jméno tohoto červenokosteleckého rodáka, člověka, jehož dosah vědění a schopností jak vhmotném, tak v duchovním světě je natolik široký, že již za života dosáhl širokého věhlasu. I přes ničivé snahy režimů, ve kterých žil, dokázal z laika vyrůst  velikán v mnoha oborech a je nepochybně jednou z nejvýznamnějších osobností Červeného Kostelce.

    Za dobu, kdy knihovna v Červeném Kostelci nese jméno Břetislavy Kafky, získala mnoho přátel mezi čtenáři jeho knih a i přesto, že mnozí jeho vrstevníci již nejsou mezi námi, je hodně dokladů o jeho životě a díle. Za vydání Kafkových knih v nové podobě vděčíme panu Václavu Lukešovi a nakladatelství Poznání v Olomouci. Pro čtenáře, kteří se chtějí nejprve seznámit s osobností Břetislava Kafky, je určitě nejvhodnější kniha Jaroslava Hofmana (ilustrace Josef Vik) nazvaná Svítání v duši Břetislava Kafky, který v ní spolu s několika dalšími přáteli vytvořil pohled na život a dílo z různých úhlů pohledu. Jistě by si kniha zasloužila dotisk, zájem je velký. 

   V průběhu času, který uplynul od posledního výročí 125 let od narození a 50 let od úmrtí Břetislava Kafky se nabízí myšlenka spojení jeho příznivců a obdivovatelů tak, aby bylo možné vzájemné setkávání a poznávání. Dosud se hledal znalec Kafkova díla, který by ho dokázal místním i přespolním zájemcům přibližovat a vytvářet komunitu jeho příznivců. Zdá se, že v podzimních měsících roku 2019 se podařilo takovou osobnost poznat a získat pro spolupráci. Je to pan Bohuslav Větrovský, léčitel, znalec Kafkova díla a jeho propagátor po celém světě. Po jeho první přednášce v listopadu se zrodila myšlenka založit Klub Břetislava Kafky. Pan Větrovský, rodina Kafkova i někteří další jeho současníci a obdivovatelé s touto myšlenkou souhlasí. A to je dobře, protože v tom případě - kdo jiný než Kafkova knihovna je povolaný k tomu, aby takovýto klub sídlil pod její střechou. Oficiálně k tomu dojde na další přednášce pana Ladislava Větrovského, jejíž termín je stanoven na  čtvrtek 27. února 2020.

   Pokud je vám dílo Břetislava Kafky blízké, ať už jde o sochy, vše, co je spojeno s  jeho psychotronickým a léčitelským uměním či o jeho životní příběh, máte možnost stát se členy tohoto klubu. Stačí sledovat webové stránky knihovny, městský zpravodaj, případně nástěnku v knihovně a dozvíte se, co se právě v klubu děje. Budeme se snažit, abychom se o životě a díle tohoto významného člověka co nejvíce dověděli. 

   Děkuji vám za pozornost a budu ráda za ohlasy, příspěvky a rady. Pan Břetislav Kafka si naši společnou pozornost zaslouží a jistě nás všechny obohatí o nové myšlenky, přispěje ke klidu v našich duších, který v současné rozjitřené době bezesporu potřebujeme. 

Na vaše názory se těšim na mailové adrese marcela@knihovnack.cz

PhDr. Marcela Fraňková, ředitelka Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec