Klub Břetislava Kafky

Klub Břetislava Kafky

 

 

Programy pro veřejnost uvnitř budovy se do odvolání nepořádají.

 

 

 

 

Přednáška 24. 9. 2020 se ruší v souvislosti s COVID-19

Náhradní termín bude včas oznámen.

Děkujeme za pochopení.

 

    Vážení čtenáři a prátelé Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec, v roce 2020 to budou již čtyři roky, co knihovna přijala jméno tohoto červenokosteleckého rodáka, člověka, jehož dosah vědění a schopností jak vhmotném, tak v duchovním světě je natolik široký, že již za života dosáhl širokého věhlasu. I přes ničivé snahy režimů, ve kterých žil, dokázal z laika vyrůst  velikán v mnoha oborech a je nepochybně jednou z nejvýznamnějších osobností Červeného Kostelce.

    Za dobu, kdy knihovna v Červeném Kostelci nese jméno Břetislavy Kafky, získala mnoho přátel mezi čtenáři jeho knih a i přesto, že mnozí jeho vrstevníci již nejsou mezi námi, je hodně dokladů o jeho životě a díle. Za vydání Kafkových knih v nové podobě vděčíme panu Václavu Lukešovi a nakladatelství Poznání v Olomouci. Pro čtenáře, kteří se chtějí nejprve seznámit s osobností Břetislava Kafky, je určitě nejvhodnější kniha Jaroslava Hofmana (ilustrace Josef Vik) nazvaná Svítání v duši Břetislava Kafky, který v ní spolu s několika dalšími přáteli vytvořil pohled na život a dílo z různých úhlů pohledu. Jistě by si kniha zasloužila dotisk, zájem je velký. 

   V průběhu času, který uplynul od posledního výročí 125 let od narození a 50 let od úmrtí Břetislava Kafky se nabízí myšlenka spojení jeho příznivců a obdivovatelů tak, aby bylo možné vzájemné setkávání a poznávání. Dosud se hledal znalec Kafkova díla, který by ho dokázal místním i přespolním zájemcům přibližovat a vytvářet komunitu jeho příznivců. Zdá se, že v podzimních měsících roku 2019 se podařilo takovou osobnost poznat a získat pro spolupráci. Je to pan Bohuslav Větrovský, léčitel, znalec Kafkova díla a jeho propagátor po celém světě. Po jeho první přednášce v listopadu se zrodila myšlenka založit Klub Břetislava Kafky. Pan Větrovský, rodina Kafkova i někteří další jeho současníci a obdivovatelé s touto myšlenkou souhlasí. A to je dobře, protože v tom případě - kdo jiný než Kafkova knihovna je povolaný k tomu, aby takovýto klub sídlil pod její střechou. Oficiálně k tomu dojde na další přednášce pana Ladislava Větrovského, jejíž termín je stanoven na  čtvrtek 27. února 2020.

   Pokud je vám dílo Břetislava Kafky blízké, ať už jde o sochy, vše, co je spojeno s  jeho psychotronickým a léčitelským uměním či o jeho životní příběh, máte možnost stát se členy tohoto klubu. Stačí sledovat webové stránky knihovny, městský zpravodaj, případně nástěnku v knihovně a dozvíte se, co se právě v klubu děje. Budeme se snažit, abychom se o životě a díle tohoto významného člověka co nejvíce dověděli. 

   Děkuji vám za pozornost a budu ráda za ohlasy, příspěvky a rady. Pan Břetislav Kafka si naši společnou pozornost zaslouží a jistě nás všechny obohatí o nové myšlenky, přispěje ke klidu v našich duších, který v současné rozjitřené době bezesporu potřebujeme. 

Na vaše názory se těšim na mailové adrese marcela@knihovnack.cz

PhDr. Marcela Fraňková, ředitelka Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec